Σάββατο, 2 Ιουλ.
32oC Αθήνα

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Όχι στη δημοσιοποίηση της “λίστας των χειρουργείων” στο διαδίκτυο

"Μπλόκο" στη δημοσιοποίηση της "λίστας των χειρουργείων" στο διαδίκτυο βάζει με γνωμοδότηση της η πλειοψηφία των μελών της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προτείνοντας στο υπουργείο Υγείας να εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους προκειμένου η  ανάρτησης της στους ιστοτόπους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων να είναι νόμιμη και θεμιτή.