Τα εξεταζόμενα θέματα και οι λύσεις μαθηματικών για τους υποψήφιους των πανελλήνιων εξετάσεων του 2016.