16.04.2019 | 17:56

Θεσσαλονίκη: Ελλείψεις αίματος ταλαιπωρούν τους πολυμεταγγιζόμενους θαλασσαιμικούς

Ελλείψεις αίματος ταλαιπωρούν τους πολυμεταγγιζόμενους θαλασσαιμικούς της Θεσσαλονίκης τους τελευταίους μήνες, επισημαίνει ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας, απευθύνοντας έκκληση στους...