Ειδήσεις για τις Βάσεις 2017 που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2017. Τα αποτελέσματα, οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις για τα μόρια και τον υπολογισμό τους.