29.05.2019 | 21:40

“‘Επεσε” το Facebook

Πρόβλημα παρουσιάστηκε με την χρήση του Facebook, καθώς έχει "πέταξε" πολλούς χρήστες.