Τετάρτη, 8 Φεβ.
2oC Αθήνα

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Φύλλο και φτερό από 100 ελεγκτές της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι τράπεζες! Έψαξαν μέχρι και τσάντες! Πήραν έγγραφα και σκληρούς δίσκους

Στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι 4 συστημικές τράπεζες, η Attica Bank και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. 100 ελεγκτές έκαναν έφοδο στα κεντρικά τους. Η αυτεπάγγελτη έρευνα αφορά στο ενδεχόμενο εναρμονισμένων πρακτικών για τις χρεώσεις. «Μην αγγίζετε τίποτα» είπαν στα στελέχη, τους έψαξαν… τα πάντα.