ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

25,675 δισ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου στο τέλος Μαρτίου

Στα 361,828 δισ.ευρώ διαμορφώθηκε το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στο τέλος Μαρτίου 2020 έναντι 356,014 δισ. ευρώ που ήταν στις 31.12.2019. Αυτό προκύπτει από τα … Διαβάστε περισσότερα

“Σαρώνει” όλα τα ρευστά διαθέσιμα φορέων και ΔΕΚΟ η κυβέρνηση

Μέσα σε 30 μέρες, η κυβέρνηση καλεί φορείς και ΔΕΚΟ να μεταφέρουν στην Τράπεζα της Ελλάδας όλα τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα. Η νέα απόφαση του υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.