Τα εξεταζόμενα θέματα Μαθηματικών και οι λύσεις για τους υποψήφιους των πανελλήνιων εξετάσεων του 2016.