Τα μαθήματα, τα θέματα και οι προτεινόμενες λύσεις για τους υποψήφιους των πανελλήνιων εξετάσεων του 2016.