ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

Έλληνες φοιτητές φέρνουν την επανάσταση – Η τεχνολογία που αλλάξει για πάντα την τυροκομία

Με τη νέα επαναστατική τεχνολογία, δίνεται η δυνατότητα στους τυροκόμους να αυξήσουν την ποσότητα του τυριού που παράγουν χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα γάλακτος! Η αύξηση της παραγωγής επιτυγχάνεται μέσω «μιας ασύρματης αυτοματοποιημένης συσκευής η οποία εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της τυροποίησης».