Ειδήσεις για το πως και πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις 2017 για τις σχολές, οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις.