ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

εκλογές

Εκλογές 2019: ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπ. βουλευτής Δωδεκανήσου με τη ΜέΡΑ25

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 – ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ25. Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2015 και Ευρωεκλογών 2019 στην εκλογική Περιφέρεια Δωδεκανήσου.

εκλογές

Εκλογές 2019: ΚΟΔΕΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Υπ. βουλευτής Δωδεκανήσου με τη ΜέΡΑ25

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 – ΚΟΔΕΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ25. Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2015 και Ευρωεκλογών 2019 στην εκλογική Περιφέρεια Δωδεκανήσου.

εκλογές

Εκλογές 2019: ΚΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπ. βουλευτής Δωδεκανήσου με τη ΜέΡΑ25

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 – ΚΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ25. Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2015 και Ευρωεκλογών 2019 στην εκλογική Περιφέρεια Δωδεκανήσου.

εκλογές

Εκλογές 2019: ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπ. βουλευτής Δωδεκανήσου με τη ΜέΡΑ25

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 – ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ25. Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2015 και Ευρωεκλογών 2019 στην εκλογική Περιφέρεια Δωδεκανήσου.

εκλογές

Εκλογές 2019: ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υπ. βουλευτής Κυκλάδων με τη ΜέΡΑ25

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 – ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ25. Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2015 και Ευρωεκλογών 2019 στην εκλογική Περιφέρεια Κυκλάδων.

εκλογές

Εκλογές 2019: ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) Υπ. βουλευτής Κυκλάδων με τη ΜέΡΑ25

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 – ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ25. Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2015 και Ευρωεκλογών 2019 στην εκλογική Περιφέρεια Κυκλάδων.

εκλογές

Εκλογές 2019: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ Υπ. βουλευτής Κυκλάδων με τη ΜέΡΑ25

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ25. Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2015 και Ευρωεκλογών 2019 στην εκλογική Περιφέρεια Κυκλάδων.

εκλογές

Εκλογές 2019: ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπ. βουλευτής Λακωνίας με τη ΜέΡΑ25

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 – ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ25. Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2015 και Ευρωεκλογών 2019 στην εκλογική Περιφέρεια Λακωνίας.

εκλογές

Εκλογές 2019: ΚΥΤΤΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Υπ. βουλευτής Λακωνίας με τη ΜέΡΑ25

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 – ΚΥΤΤΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ25. Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2015 και Ευρωεκλογών 2019 στην εκλογική Περιφέρεια Λακωνίας.

εκλογές

Εκλογές 2019: ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ Υπ. βουλευτής Λακωνίας με τη ΜέΡΑ25

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 – ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ25. Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2015 και Ευρωεκλογών 2019 στην εκλογική Περιφέρεια Λακωνίας.