weather-icon °C AΘΗΝΑ

44 χρόνια από το Mήνυμα του Αρεσίμπο – To μυστικό πίσω από τα 1679 δυαδικά ψηφία

44 χρόνια από το Mήνυμα του Αρεσίμπο – To μυστικό πίσω από τα 1679 δυαδικά ψηφία

Το Mήνυμα του Αρεσίμπο, το οποίο είναι στην παργματικότητα μια άσκηση για την εκπομπή όσο γίνεται περισσότερων πληροφοριών σε ένα βραχύ σήμα, στάλθηκε το 1974 με τη μορφή δυαδικής στοιχειοσειράς από μονάδες και μηδενικά, που θα μπορούσαν να συσχετιστούν και να παρουσιάσουν μια απλή εικόνα σαν της τηλεόρασης.

Το Mήνυμα του Αρεσίμπο αποτελείτο από 1679 δυαδικά ψηφία, περίπου 210 bytes, που μεταδόθηκαν στη συχνότητα 2380 MHz και με συνολική ισχύ 1000 kW. Το «1» και «0» μεταδόθηκαν σε ποσοστό 10 bits ανά δευτερόλεπτο. Η συνολική εκπομπή έγινε σε λιγότερο από τρία λεπτά.

O αριθμός 1679 επιλέχτηκε επειδή είναι το γινόμενο δύο πρώτων αριθμών, του 73 και του 23. Τα ψηφία μπορούν να ταξινομηθούν σε 73 σειρές με 23 στήλες. Η εναλλακτική ταξινόμηση σε 23 γραμμές με 73 στήλες παράγει μπερδεμένες εικόνες.

Στην εικόνα αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα τροποποιημένο δυαδικό σύστημα αριθμών, με ένα επιπλέον ψηφίο (κουκκίδα) πριν από κάθε αριθμό, ώστε να είναι καθαρό που αρχίζει ο καθένας.

Στην κορυφή υπάρχει αρίθμηση από το ένα μέχρι το δέκα και στη συνέχεια ένα τετράγωνο που αντιπροσωπεύει τα ατομικά βάρη των πέντε βασικότερων ατόμων της ζωής μας (υδρογόνο, άνθρακας, άζωτο, οξυγόνο και φώσφορος), πλάι πλάι.

Υπάρχουν τύποι βασικών μορίων και ριζών της ζωής, εκφρασμένα ως συνάρτηση των αριθμών που εκπροσωπούν αυτά τα πέντε βασικά άτομα.

Η διπλή έλικα του DNA παριστάνεται αριστερά και δεξιά του αριθμού που αντιπροσωπεύει τα μοριακά ζεύγη βάσεων στο ανθρώπινο DNA (4 δισεκατομμύρια). Από κάτω υπάρχει μια χονδρική εικόνα ανθρώπου, ανάμεσα σε στοιχεία που δίνουν το μέσο ύψος του σε μονάδες του μήκους κύματος του σήματος (12,7cm), και του πληθυσμού της Γης.

Κάτω από τον άνθρωπο βρίσκεται μια εικόνα του ηλιακού συστήματος, με τη Γη μετατοπισμένη προς το ανθρώπινο σώμα, για να υποδηλωθεί που ζούμε.

Τέλος, υπάρχει μια εγκάρσια τομή του ραδιοτηλεσκοπίου με μια εικόνα του ραδιοσήματος που εκπέμπεται, καθώς και οι διαστάσεις της κεραίας.

Mήνυμα του Αρεσίμπο – Επίδειξη τεχνολογίας

Επειδή θα χρειαστούν 25.000 χρόνια για το μήνυμα να φθάσει τον προορισμό του (και επιπλέον 25.000 χρόνια για κάποια πιθανή απάντηση), το μήνυμα του Αρεσίμπο ήταν περισσότερο μια επίδειξη της ανθρώπινης τεχνολογίας παρά μια πραγματική προσπάθεια για να αρχίσουμε μια συνομιλία με εξωγήινους. Στην πραγματικότητα, τα αστέρια του M13 που είχε στόχο το μήνυμα δεν θα είναι πλέον στη θέση αυτή, όταν το μήνυμα φτάσει.

Το μήνυμα του Αρεσίμπο είναι ραδιοσήμα το οποίο εκπέμφθηκε από το παρατηρητήριο του Αρεσίμπο με κατεύθυνση το διάστημα το 1974, περιέχοντας βασικές πληροφορίες για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη Γη σε κωδικοποιημένη μορφή. Σκοπός της εκπομπής ήταν η επικοινωνία με κάποιο άλλο εξωγήινο πολιτισμό ο οποίος θα λάβει και θα αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα. Η εκπομπή του μηνύματος έγινε με κατεύθυνση την περιοχή γνωστή ως σφαιρωτό σμήνος του Ηρακλέους σε απόσταση 25.000 ετών φωτός. Η εκπομπή του μηνύματος έγινε μόνο μια φορά, ως μέρος της εκδήλωσης για τον εορτασμό της ανακαίνισης του τηλεσκοπίου στο παρατηρητήριο του Αρεσίμπο στις 16 Νοεμβρίου 1974. Το μήνυμα αποτελείται από 1.679 δυαδικά ψηφία (210 bytes), τα οποία μεταδόθηκαν σε συχνότητα 2.380 MHz με διαμόρφωση συχνότητας στα 10 Hz ισχύ εκπομπής 1.000 kW. Τα ψηφία του 1 και 0 από τα οποία αποτελείται το μήνυμα στην δυαδική μορφή του, μεταδόθηκε με μετατόπιση συχνότητας στον ρυθμό των 10 ψηφίων ανά δευτερόλεπτο. Η συνολική εκπομπή διήρκησε λιγότερο από 3 λεπτά.

Η διάταξη του μηνύματος αποτελείται από 1.679 τετράγωνα τα οποία είναι κατανεμημένα σε 73 γραμμές και 23 στήλες (1679 = 73 * 23 ως ημιπρώτος αριθμός), και στην μη κωδικοποιημένη μορφή του αποτελείται από συμβολικές απεικονίσεις. Το μήνυμα δημιουργήθηκε από τον Φρανκ Ντρέηκ, σε συνεργασία με τον Καρλ Σάγκαν και άλλους. Υπάρχουν 7 τμήματα στο μήνυμα με κατεύθυνση ανάγνωσης από πάνω προς τα κάτω:

  • Οι αριθμοί 1 έως 10 (λευκά τετράγωνα)
  • Οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων του υδρογόνου, άνθρακα, αζώτου, οξυγόνου, και φωσφόρου. Τα στοιχεία αυτά είναι τα συστατικά στοιχεία του DNA (πορφυρά τετράγωνα)
  • Οι μαθηματικοί τύποι για τα ζάχαρα και τις βάσεις στα νουκλεοτίδια του DNA (πράσινα τετράγωνα)
  • Το σύνολο των νουκλεοτιδίων στο DNA, και αναπαράσταση της δομής του διπλού έλικα του DNA (λευκά και γαλανά)
  • Γραφική απεικόνιση ανθρώπου, στις διαστάσεις (ύψος) ενός μέσου ανθρώπου, και ο ανθρώπινος πληθυσμός της Γης (ερυθρά, γαλανά/λευκά, και λευκά τετράγωνα)
  • Γραφική απεικόνιση του Ηλιακού Συστήματος με ένδειξη από ποιο πλανήτη έρχεται το μήνυμα (κίτρινα)
  • Γραφική απεικόνιση του παρατηρητηρίου του Αρεσίμπο και οι διαστάσεις της εκπέμπουσας ραδιοσυσκευής (πορφυρά, λευκά, και γαλανά)
  • Καθώς το μήνυμα θα χρειαστεί περίπου 25.000 έτη έως ότου φτάσει στο σφαιρωτό σμήνος του Ηρακλέους, και θα χρειαστούν άλλα 25.000 έτη αν υπάρξει απάντηση, το μήνυμα του Αρεσίμπο αποτελεί μια συμβολική επίδειξη του τεχνολογικού επιπέδου του ανθρώπου,καθώς και πραγματική προσπάθεια επικοινωνίας με άλλον εξωγήινο πολιτισμό, έστω και μονόδρομης. Ενδεικτικά, ο πυρήνας του σμήνους προς το οποίο το μήνυμα εκπέμφθηκε, δεν θα βρίσκεται στην θέση αυτή σε 25.000 χρόνια όταν φτάσει το μήνυμα αλλά θα έχει μετατοπιστεί, ωστόσο το μήνυμα θα φτάσει ούτως και άλλως κοντά στο κέντρο του γαλαξιακού σμήνους.
Ενότητες
#TAGS MM