weather-icon °C AΘΗΝΑ
,

Τι θα ισχύσει τελικά για τα κολέγια – Την αντίθεσή του εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τι θα ισχύσει τελικά για τα κολέγια – Την αντίθεσή του εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ | Newsit.gr

Όπως, δε, σημειώνουν πηγές του υπουργείου Παιδείας, τα πτυχία και οι τίτλοι σπουδών οδηγούν είτε σε ακαδημαϊκή αναγνώριση είτε σε αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων είτε και στα δύο.

Ειδικότερα, επισημαίνουν ότι:

• Οι κάτοχοι πτυχίων ή τίτλων σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών για να επιτύχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση μπορούν να αιτηθούν στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ακαδημαϊκή ισοτιμία και αντιστοιχία.

Επί της διαδικασίας, ο ΔΟΑΤΑΠ αφού συγκρίνει τα προγράμματα σπουδών (διάρκεια, περιεχόμενο κ.λπ.) αποφαίνεται θετικά ή αρνητικά για τη χορήγηση της ισοτιμίας ή και της αντιστοιχίας και στην περίπτωση που αποφανθεί θετικά οι αιτούμενοι εξομοιώνονται με τους αποφοίτους των Ελληνικών Δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

• Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, με καμία άλλη διαδικασία δεν χορηγείται ακαδημαϊκή αναγνώριση για επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα.

• Οι κάτοχοι επαγγελματικών προσόντων νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων (δηλαδή σε εκείνα τα επαγγέλματα που χρειάζεται άδεια ασκήσεως, όπως του πολιτικού μηχανικού ή του γιατρού ή του δικηγόρου ή του ψυχολόγου κ.α.) σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα από το 2000, εφόσον ασκούν στο κράτος – μέλος το επάγγελμα, σύμφωνα με τις Οδηγίες 89/48/ΕΚ & 2005/36/ΕΕ να τα μεταφέρουν στην ελληνική επικράτεια.

Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), αφού εξετάσει το εύρος των επαγγελματικών προσόντων και το πρόγραμμα σπουδών (διάρκεια και περιεχόμενο κλπ), αποφαίνεται θετικά ή αρνητικά για τη χορήγηση των επαγγελματικών προσόντων ενίοτε με μέτρα αντιστάθμισης που περιλαμβάνουν είτε επιτυχή εξέταση σε μαθήματα είτε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα διάρκειας έως τριών ετών. Με ειδική διαδικασία που ορίζεται για επιπλέον άσκηση του επαγγέλματος και επιπλέον σπουδές μπορούν αντίστοιχα υπήκοοι τρίτων χωρών να υποβάλουν αίτηση και να ενταχθούν στην ανωτέρω κατηγορία.

• Με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του ν. 4046/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και σύμφωνα με το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – της Συνθήκης της Λισαβόνας – μπορούν οι κάτοχοι πτυχίων ή τίτλων σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως του διερμηνέα, του αρχαιολόγου, του γραφίστα κ.λπ. να ζητήσουν την επαγγελματική τους ισοδυναμία με τους αποφοίτους των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται για πρώτη φορά εθνικό θεσμικό πλαίσιο με το οποίο ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας και μόνον.

• Επίσης, κατά την ίδια διαδικασία με την παραπάνω μπορούν να ζητήσουν αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας οι απόφοιτοι Κολεγίων. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εφόσον τα προγράμματα σπουδών τους έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, που ορίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σημειώνεται ότι, νωρίτερα, ο βουλευτής και συντονιστής της Επιτροπής Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, Τάσος Κουράκης, με αφορμή την έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 229, 19.11.2012), που αφορά και την ανώτατη εκπαίδευση, προέβη σε δήλωση σύμφωνα με την οποία λίγες ημέρες μετά τη ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου που «παραχωρεί πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους των Κολεγίων, η κυβέρνηση προχώρησε σε σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου», αφαιρώντας -όπως σημειώνει ο βουλευτής- «τον περιορισμό του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου ότι οι βεβαιώσεις σπουδών των Κολεγίων δεν είναι ισότιμες με τους τίτλους, που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης (Παράγρ.Θ.7, εδάφιο 1 του Μεσοπροθέσμου).

«Εξισώνει έτσι και ακαδημαϊκά τους αποφοίτους των Κολεγίων με τους πτυχιούχους των Πανεπιστημίων, ενώ ενισχύει για άλλη μια φορά (μετά το Μεσοπρόθεσμο) την επαγγελματική τους εξομοίωση (στο άρθρο 7, παρ.6 γ της ΠΝΠ)» δηλώνει ο κ. Κουράκης και σημειώνει ότι πρόκειται για πράξη που «ευθέως βάλλει εναντίον του άρθρου 16 του Συντάγματος για τον αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης».

«Με την αντισυνταγματική της αυτή πράξη, η κυβέρνηση προσπαθεί να μεγαλώσει κι άλλο το κομμάτι της πίτας που παίρνουν τα Κολέγια, την ίδια ώρα με που με την πρωτοφανή υποχρηματοδότηση της προς τα ΑΕΙ και ΤΕΙ μεθοδεύει την διάλυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης» καταλήγει η δήλωση του Τ. Κουράκη.

#TAGS MM