Κυριακή, 10 Δεκ.
10oC Αθήνα

Ελλάδα

Καταδίκη τράπεζας

Είχε χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα υπαλλήλου της σε δικαστική διαμάχη.