Κυριακή, 19 Μαΐ
20oC Αθήνα

«Άκυρο» του ΣτΕ στις αιτήσεις αναστολής για δικηγορική – εισπρακτική εταιρεία

συντάξεις ΣτΕ
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Δεν έκανε δεκτές το Γ’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας τις αιτήσεις του διαχειριστή-εκπροσώπου και της διευθύντριας νομικών υπηρεσιών δικηγορικών-εισπρακτικής εταιρείας τις αιτήσεις αναστολής της προσωρινής αργίας του ενός έτους και των 6 μηνών που επιβλήθηκαν αντίστοιχα από το Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων, όπως και το πρόστιμο των 15.000 ευρώ που έχει επιβληθεί για μη σύννομες ενέργειες τους προς δανειολήπτες.

Ωστόσο, από το Γ΄τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έγινε δεκτή η αντίστοιχη αίτηση της δικηγορικής-εισπρακτικής εταιρείας, κρίνοντας πως ενδεχόμενη κίνηση της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας θα επιφέρει “βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης”. Συνεπώς έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής της εταιρείας μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης.

Το ΣτΕ αφού έλαβε υπόψη του ότι η εταιρεία έχει 42 συμβάσεις έμμισθης εντολής με Τράπεζες και άλλες εταιρείες εκκαθάρισης, αλλά και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, σημειώνει ότι «ενδεχόμενη κίνηση της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αυτής θα επιφέρει πράγματι βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης».

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις