Δευτέρα, 22 Απρ.
22oC Αθήνα

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Πλήθος συμμετοχών και οι αιτήσεις συνεχίζονται!

ΑΣΕΠ

Πλήθος συμμετοχών για την Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση 8.166 θέσεων στους ΟΤΑ.

Γνωστοποιείται ότι στη Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών), έχουν υποβληθεί:

5.371  αιτήσεις για την κάλυψη 133 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
6.305  αιτήσεις για την κάλυψη 84 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
46.073 αιτήσεις για την κάλυψη 2.714 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην εν λόγω Προκήρυξη βρίσκεται σε εξέλιξη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται, για τους υποψήφιους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής: Με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 12η Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες). Αυτό γίνεται με ευκολία ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Επισήμανση:

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προσόντα για την πλήρωση θέσεων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικό τίτλου 705 και 714 (Β΄ Επικουρικός Πίνακας) και επιθυμούν να συμμετάσχουν και για τις θέσεις της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αυτής από 8 Μαρτίου 2018 έως 23 Μαρτίου 2018.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα. Τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδυναμία υποβολής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις