Πέμπτη, 25 Ιουλ.
30oC Αθήνα

ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 588 θέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΑΣΕΠ

Σήμερα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 588 θέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ.

Λεπτομέρειες  για την 6Κ/2018 Προκήρυξη ανακοίνωσε ο ΑΣΕΠ, οι αιτήσεις της οποίας ξεκινούν σήμερα, 12 Ιουνίου. Αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 588 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Διαβάστε όσα πρέπει να γνωρίζετε.

ΑΣΕΠ Προκήρυξη: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα). Εναλλακτικά, υπάρχει και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ. Αρκεί να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει σήμερα, 12 Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη. Η προθεσμία λήγει στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ. Η υποβολή γίνεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 2ας Ιουλίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

Ενστάσεις για τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας

Ακόμη, ο ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης  για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καταρτίσθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης:

  • Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΟΕΠ)
  • Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
  • Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
  • Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής
  • Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου
  • Γενική Διεύθυνση Αγοράς
  • Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
  • Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από σήμερα, Τρίτη 12-6-2018 έως και την Πέμπτη 14-6-2018 και ώρα 14:00. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου  (www.asep.gr).

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή ένστασης.

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις