Κυριακή, 21 Ιουλ.
32oC Αθήνα

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε δήμους όλης της χώρας – Οι προκηρύξεις

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε δήμους όλης της χώρας – Οι προκηρύξεις

Προσλήψεις σε Δήμους όλης της χώρας αφορούν οι 12 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ έχουν “παγώσει”, λόγω των εκλογών, και υπάρξει ενημέρωση για το πότε θα αρχίσουν ξανά.

ΑΣΕΠ: Οι προκηρύξεις για προσλήψεις σε Δήμους

9 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κιλελέρ
Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

33 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού
Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη 33 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:
4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
29 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

20 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού
Η Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

9 Εργάτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Βοΐου
Ο Δήμος Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

11 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μεταμόρφωσης
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

15 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νοτίου Πηλίου
Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών.

12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κρωπίας
Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ως ακολούθως:
3 ΔΕ Οδηγοί Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας
9 ΥΕ Εργάτες Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας

27 άτομα με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Καλαμάτας
Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

35 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη 35 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.

40 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής
Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών

32 άτομα Τακτικού Προσωπικού σε δύο φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πλήρωση 32 θέσεων Τακτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πέντε (5) θέσεις
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δέκα (10) θέσεις
Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δεκαεπτά (17) θέσεις

Αναλυτικές πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις