Πέμπτη, 13 Ιουν.
32oC Αθήνα

ΑΣΕΠ: Στο ΦΕΚ η προκήρυξη του πρώτου μεγάλου γραπτού διαγωνισμού – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

ΑΣΕΠ: Στο ΦΕΚ η προκήρυξη του πρώτου μεγάλου γραπτού διαγωνισμού – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τον πρώτο μεγάλο γραπτό διαγωνισμό 2Γ/2022, που αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2023. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για 33 κλαδους ειδικότητες ΠΕ και 23 ΤΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τη διαδικασία κατάταξης σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα (πρώτο στάδιο), προκειμένου οι επιτυχόντες να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) από την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 08:00 έως την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 στις 14:00.

Στην προκήρυξη αναφέρεται, επίσης, η ύλη του μαθήματος εξέτασης γνώσεων γενικού περιεχομένου, ενώ οι υποψήφιοι θα εξεταστούν και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Η εξέταση και των δύο μαθημάτων θα γίνει με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για κάθε μάθημα. Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1 έως 100 και επιτυχόντες θα είναι όσοι περάσουν τη βάση που ορίστηκε στις 55 μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία και συνολικά.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ για τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις