Κυριακή, 14 Απρ.
27oC Αθήνα

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο: Τα δύο πορίσματα της αυτοψίας του ΥΠΕΝ μετά την θανάτωση του χιμπατζή

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο: Τα δύο πορίσματα της αυτοψίας του ΥΠΕΝ μετά την θανάτωση του χιμπατζή

Με αφορμή τη θανάτωση ενός χιμπατζή στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος πραγματοποίησε έλεγχο.

Σύμφωνα με τα πορίσματα το Αττικό Θεματικό Πάρκο Α.Ε κατέχει όλα τα απαραίτητα Ενδοκοινοτικά Πιστοποιητικά, ενώ αρμόδια όργανα του υπουργείου επεξεργάζονται προτάσεις για τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας και τον πλήρη έλεγχο του χώρου.

«Στις ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις φιλοξενούνται σήμερα οκτώ πρωτεύοντα θηλαστικά του είδους «Pan troglodytes», για τα οποία το Αττικό Θεματικό Πάρκο Α.Ε κατέχει όλα τα απαραίτητα Ενδοκοινοτικά Πιστοποιητικά για εμπορικές δραστηριότητες από τις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές «Cites» Γερμανίας, Πολωνίας και Γαλλίας για τρία άτομα, ενώ τα υπόλοιπα πέντε έχουν γεννηθεί στις εγκαταστάσεις του Πάρκου.

Όσον αφορά στον χιμπατζή που θανατώθηκε, ύστερα από τον έλεγχο, διαπιστώθηκε πως το Αττικό Θεματικό Πάρκο Α.Ε κατέχει το απαραίτητο Ενδοκοινοτικό Πιστοποιητικό για εμπορικές δραστηριότητες από τη Διαχειριστική Αρχή «Cites» της Γαλλίας» αναφέρονται χαρακτηριστικά στα δύο πορίσματα.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η αρμοδιότητα για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ζωολογικών Κήπων και την ανανέωση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της, οι οποίες διενεργούν ελέγχους για τις συνθήκες διαφυγής και θανάτωσης του χιμπατζή.

Παράλληλα τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΕΝ, λαμβάνοντας υπόψη τους τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων, επεξεργάζονται προτάσεις για τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας και τον πλήρη έλεγχο του χώρου, ώστε να αποτρέπονται περιστατικά διαφυγής και θανάτωσης φιλοξενούμενων ζώων, όπως ο χωρισμός σε τομείς, δημιουργία 2ης ζώνης ασφαλείας ανά τομέα, οπτικά και ηχητικά σήματα που θα προειδοποιούν στις περιπτώσεις διακοπής της λειτουργίας της ηλεκτρικής περίφραξης και ενισχύσεις φρακτών.

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις