Κυριακή, 14 Απρ.
27oC Αθήνα

ΕΦΚΑ: Πόσο διαμορφώθηκε ο μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης τον Σεπτέμβριο του 2019

ΕΦΚΑ: Πόσο διαμορφώθηκε ο μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης τον Σεπτέμβριο του 2019

Ο μέσος μισθός πλήρης απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.142,69 τον Σεπτέμβριο του 2019 ενώ ο μέσος μισθός στη μερική απασχόληση στα 403,86 ευρώ σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα στα 50,09 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 1.142,69 ευρώ, τον Σεπτέμβριο του 2019. Επίσης, το μέσο ημερομίσθιο και ο μέσος μισθός στη μερική απασχόληση ανήλθαν στα 24,85 ευρώ και 403,86 ευρώ, αντίστοιχα.

Αυτό προέκυψε, μεταξύ άλλων, από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2019 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί, κατά το χρόνο επεξεργασίας.

Επιχειρήσεις-Ασφαλισμένοι

Σύμφωνα με τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 291.318 κοινές επιχειρήσεις και 15.460 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανήλθαν σε 2.452.032, εκ των οποίων 2.412.064 σε κοινές επιχειρήσεις και 39.968 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,44% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,69% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,05%, ενώ με μερική απασχόληση το 45,53%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 23,11% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 50,66% έως 39 ετών. Επίσης, 67,58% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 67,70% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 60,19%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 20,81% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 20,55% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 36,83%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 88,16% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,11% άλλης χώρας ΕΕ και 9,72% χώρας εκτός ΕΕ. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 88,77% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,12% άλλης χώρας ΕΕ και 9,12% χώρας εκτός ΕΕ., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 51,77%, 2,04% και 46,19%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 13,23% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 10,24% των ασφαλισμένων γυναικών. Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 51% έχουν αλβανική υπηκοότητα.Στους αλλοδαπούς άντρες, 51,64% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι προερχόμενοι από το Πακιστάν με 11,29% και το Μπανγκλαντές με 5,68%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 50,05% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 9,21% και ρουμάνικης με 6,53%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει, ως εξής: Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 20,69% απασχολείται στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 20,13% στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 11,87% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 20,85% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 18,36% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 11,58% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 42,11% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 12,33% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 11,93% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας».

Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 40,51% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 15,56% στις «Κατασκευές» και 13,54% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των αλβανικής υποκοότητας, 31,58% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 19,59% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 17,73% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές», το 30,88% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,83% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 21,75% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 20,69% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 14,01% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 11,87% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 20,77%. 25,57% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 24,96% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», ενώ 13,27% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». 34,82% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ. απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 25,07% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» και 21,05% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειονότητα (45,17%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 31,61% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 7,75% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβανών, 42,18% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 25,88% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,07% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 20,91 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,01 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 14,58.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 50,09 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.142,69 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, ανήλθαν στα 24,85 ευρώ και 403,86 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο είναι 39,48 ευρώ και ο μέσος μισθός 575,62 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις, η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 66,19% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 63,66%.Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,89% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 98,88%.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Σεπτεμβρίου 2019-Αυγούστου 2019

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,41%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 25,72% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,72%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 1,99%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 4,54%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 10,87% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 4,52%.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,43% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,53%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 4,12% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 10,29%.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Σεπτεμβρίου 2019-Σεπτεμβρίου 2018

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 7,76%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 9,68% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 7,79%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 9,28%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 4,96%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 6,94%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,43% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,24%.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,55%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,28% και στο σύνολο κατά 3,50%.

Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,99% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,57%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 2,62%, ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 2,67%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις