Παρασκευή, 19 Απρ.
18oC Αθήνα

Εισπρακτικές: Μεγάλη αύξηση των καταγγελιών!

εισπρακτικές

Το φαινόμενο της αύξησης των καταγγελιών για αθέμιτη επικοινωνία και εισπρακτικές εταιρίες που φτάνουν στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομενών επισήμαναν τα στελέχη της, ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Μενουδάκος και ο αναπληρωτής πρόεδρος, Γιωργος Μπατζαλέξης.

Οι επισημάνσεις αυτές για τις εισπρακτικές εταιρείες έγιναν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της για το 2016, η οποία παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής.

Επίσης, τα στελέχη της Αρχής επισήμαναν πως αυτήν την περίοδο διενεργούνται δύο μεγάλες έρευνες. Η πρώτη αφορά σε δημοσιεύματα για «λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση κινήσεων, δράσεων, καταστάσεων και κυρίως προσώπων τα οποία ανήκουν σε ομάδα/ες που θεωρεί/ούν υπεύθυνους τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) για υποβάθμιση περιβάλλοντος στις Δυτικές Συνοικίες της Θεσσαλονίκης».

Με αφορμή έκθεση που συνέταξε εταιρεία επικοινωνίας με προσωπικά στοιχεία πολιτών και η οποία διέρρευσε στο Διαδίκτυο, η δεύτερη αφορά στην υπόθεση με τις ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης γεννετικού υλικού στην Ελλάδα, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες  λειτουργούν χωρις άδεια απο το αρμόδιο υπουργείο Υγείας και με άγνωστες συνθήκες φύλαξης  του υλικού. Η έρευνα ξεκίνησε με αφορμή την υποθεση της εταιρίας φύλαξης βλαστοκκυτάρων «STEM-HEALTH» η οποία ανακοίνωσε πως πτώχευσε ρίχνοντας στην απόγνωση 30.000 γονείς που ειχαν εμπιστευθεί εκεί με το αζημίωτο βέβαια , γεννετικό υλικό των παιδιών τους.

“Εποχή ορόσημο για τα προσωπικά δεδομένα”

Ο πρόεδρος της Αρχής, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, κατά την παρουσίαση της έκθεσης εξήγησε ότι η εποχή αποτελεί ορόσημο δεδομένου ότι αρχίζει η εφαρμογή του νέου κανονισμού προσωπικών δεδομένων από τον Μάιο του 2018, ενώ επίσης εφαρμόζεται νέα οδηγία για τα δεδομένα σε ζητήματα αστυνομίας και δικαιοσύνης, εφαρμόζεται νέος κανονισμός για την ασφαλή μετάβαση δεδομένων  από την ΕΕ στις ΗΠΑ και νέος κανονισμός για την προστασία των τηλεπικοινωνιών.

Με βαση την διεθνή πρακτική αποφασίστηκε να δημιουργεί η πρώτη πανευρωπαική Αρχή Δεδομένων , δηλαδή το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ , που θα απαρτίζεται από όλες τις αρχές δεδομένων των κρατών μελών της ΕΕ: “Πλέον η δουλειά μας θα είναι ορατή σε όλες τις χώρες της ΕΕ», εξήγησε ο κ, Μενουδάκος , «και αν δεν εφαρμόζονται όσα λέει ο νέος κανονισμός τότε θα υπαρχουν και κυρώσεις κατά της χώρας από την ΕΕ». Όπως είπε πάντως υπάρχουν ελλείψεις στην Αρχή αφού από τις 75 οργανικές θέσεις  , αυτή τη στιγμή εργάζονται  40 άτομα».

Σύμφωνα με την έκθεση,  το 2016, το σύνολο των διεκπεραιωμένων υποθέσεων προσφυγών/καταγγελιών, ερωτημάτων και γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών ανήλθε σε 3.105, αυξημένο κατά περίπου 9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2015 ή αυξημένο κατά περίπου 39%. Σε 132 περιπτώσεις η εξέταση των υποθέσεων ολοκληρώθηκε με την έκδοση απόφασης από την Ολομέλεια ή το Τμήμα. Επίσης, το 2016 η Αρχή εξέδωσε και 8 γνωμοδοτήσεις.

Τα στοιχεία των καταγγελιών για τις εισπρακτικές

Ειδικότερα, η Αρχή εξέτασε 634 προσφυγές/καταγγελίες και 1.115 ερωτήματα υπευθύνων επεξεργασίας ή πολιτών σχετικά με τη νομιμότητα συγκεκριμένης επεξεργασίας ή τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Ερεύνησε 1.356 υποθέσεις γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών, από τις οποίες οι 625 αφορούσαν στην εγκατάσταση και λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και οι 731 σε τήρηση αρχείων ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης, το 2016, η Αρχή χορήγησε ή ανανέωσε 170 άδειες τήρησης αρχείων ευαίσθητων δεδομένων και 9 άδειες  διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ. Στις ανωτέρω διεκπεραιωθείσες υποθέσεις περιλαμβάνονται και 14 υποθέσεις πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αύξηση του συνολικού αριθμού εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων κατά περίπου 17%, η αύξηση του αριθμού των αντίστοιχων εισερχομένων υποθέσεων προσφυγών/καταγγελιών κατά περίπου 40% και ερωτημάτων και γνωστοποιήσεων κατά περίπου 12%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.  Επίσης, το 2016, η Αρχή πραγματοποίησε τρεις ελέγχους, δύο προγραμματισμένους και έναν αιφνίδιο.

Παράλληλα, σε 21 από τις αποφάσεις της Αρχής επιβάλλονται κυρώσεις σε υπευθύνους επεξεργασίας. Σε 14 περιπτώσεις επιβλήθηκε η κύρωση της προειδοποίησης-σύστασης για συμμόρφωση μετά από καταγγελία και ακρόαση και σε 7 περιπτώσεις επιβλήθηκε πρόστιμο  το ύψος του οποίου κυμάνθηκε από 1.000 έως 28.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι σε 6 από τις 7 αυτές αποφάσεις της Αρχής επιβλήθηκε εκτός του χρηματικού προστίμου και η κύρωση της προειδοποίησης-σύστασης. Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 93.000 ευρώ.

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις