Παρασκευή, 1 Μαρ.
11oC Αθήνα

Εκλογές 2023: Τι ισχύει στο ΕΣΥ με την εκλογική άδεια και την ανάκληση των κανονικών αδειών – Τι ζητούν οι υγειονομικοί

Εκλογές 2023: Τι ισχύει στο ΕΣΥ με την εκλογική άδεια και την ανάκληση των κανονικών αδειών – Τι ζητούν οι υγειονομικοί

Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει την ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών για τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους, στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας.

Πρόκειται για την εγκύκλιο (ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623) του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε στις 28 Απριλίου 2023, και η οποία ρυθμίζει θέματα της εκλογικής διαδικασίας, όπως είναι:

Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών
Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών για τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους
Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι άδειες που τυχόν χορηγήθηκαν πριν από την προκήρυξη των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης, της αρμόδιας αρχής, και τα πρόσωπα που έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να βρεθούν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση».

Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, όπως διευκρινίζεται, μπορεί να χορηγηθεί άδεια ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν οργάνου.

Στους τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου χορηγείται από την αρμόδια προϊσταμένη αρχή, «ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών κατά την ημέρα της εκλογής, ειδική άδεια απουσίας, που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους απ’ αυτόν. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις».

Πολύμηνο το «πάγωμα αδειών» στο ΕΣΥ λόγω πανδημίας

Οι υγειονομικοί επισημαίνουν πως τα τελευταία τρία χρόνια έχει ανασταλεί η χορήγηση κανονικών αδειών στους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία τρεις φορές για πολλούς μήνες. Και συγκεκριμένα, μία φορά στις αρχές του 2020, μία φορά το Νοέμβρη του 2020 και μία φορά το 2021.

Μάλιστα, όπως λένε, στο ygeionomikoi.gr, το Δεκέμβριο του 2022 ψηφίστηκε από τη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι υπόλοιπες ημέρες κανονικής άδειας ετών 2020 και 2021 των εργαζομένων στο ΕΣΥ (οι οποίες δεν χορηγήθηκαν λόγω της αναστολής κανονικών αδειών στο πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και μεταφέρθηκαν στο έτος 2022 χωρίς να καταστεί δυνατό να χορηγηθούν), θα χορηγηθούν κατά τα έτη 2023 και 2024.

Μάλιστα, τονίζουν πως σε περίπτωση εργαζομένων σε άλλους φορείς του δημοσίου (υπουργείο μεταφορών) που έγινε αναστολή χορήγησης κανονικών αδειών λόγω της πανδημίας, η κυβέρνηση χορήγησε ειδικό επίδομα 500Ε για την αναστολή των αδειών, κάτι που δεν έγινε για τους υγειονομικούς.

«Χωρίς νόημα η αναστολή αδειών στους υγειονομικούς»

Παρόλο λοιπόν που στους εργαζόμενους στο ΕΣΥ υπάρχει συσσωρευμένος μεγάλος αριθμός οφειλόμενων κανονικών αδειών προηγούμενων ετών, η κυβέρνηση στην εγκύκλιο της για απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών κατά την προεκλογική περίοδο, δεν εξαίρεσε τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ (η απαγόρευση δεν αφορά στους συμβασιούχους).

«Η απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών κατά τον ένα μήνα της προεκλογικής περιόδου στους μόνιμους και αορίστου χρόνου εργαζόμενους στο ΕΣΥ (που μπορεί να ακολουθήσει και ένας ακόμα μήνας αν γίνουν δεύτερες εκλογές) δεν έχει κανένα ουσιαστικό λόγο και δικαιολογία, αφού τα Νοσοκομεία και τα ΚΥ δεν εμπλέκονται καθόλου στην προεκλογική περίοδο και δεν επηρεάζεται η λειτουργία τους», σημειώνουν οι γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ.

Προσθέτουν δε πως ακόμα και αν η κυβέρνηση επικαλείται το ΠΔ του 2011 που προβλέπει την απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών σε όλους τους υπαλλήλους, θα μπορούσε να φροντίσει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να εξαιρεί τους εργαζόμενους του ΕΣΥ από την απαγόρευση.

«Ακόμα και τώρα που η Βουλή είναι κλειστή, μπορεί να νομοθετηθεί εξαίρεση των εργαζόμενων του ΕΣΥ από την απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τακτική που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση κατά ριπάς κατά την περίοδο της πανδημίας», τονίζουν οι γιατροί.

Εκλογική άδεια: Πώς θα δοθεί στους εργαζόμενους στο ΕΣΥ

Για τι διευκολύνσεις των υπαλλήλων των μόνιμων και συμβασιούχων εργαζομένων νοσοκομείων και ΚΥ (στο ΕΣΥ εφαρμόζεται πενθήμερη εργασία) για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, η ίδια εγκύκλιος αναφέρει τα παρακάτω:

Β. Για τους υπαλλήλους, για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

1. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200 – 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

2. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

3. Όσοι μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Οι υπάλληλοι που θα κάνουν χρήση της εν λόγω ειδικής εκλογικής άδειας υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα, όπου υπηρετούν, βεβαίωση αρμοδίου οργάνου, από την οποία θα προκύπτει ρητώς η συμμετοχή τους στις εκλογές.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την εγκύκλιο

Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη – Πηγή: iatropedia.gr 

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις