Σάββατο, 20 Απρ.
17oC Αθήνα

Κυκλική Οικονομία: Πώς θα καταστεί η Αττική υποδειγματική στον τομέα ανακύκλωσης

Κυκλική Οικονομία: Πώς θα καταστεί η Αττική υποδειγματική στον τομέα ανακύκλωσης

H προστασία της δημόσιας υγείας και η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου, αποτελούν προτεραιότητα για τη σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, (Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής) και τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής

Για τη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας υπάρχουν σχέδια, καθώς στόχος αποτελεί να υιοθετήσει πρώτη το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας και να καταστεί η Αττική υποδειγματική στον τομέα της Ανακύκλωσης. Για να υλοποιηθεί ο στόχος χρειάζεται Συνεργασία και Αποφασιστικότητα. Να σταματήσουμε να θάβουμε σκουπίδια και να αποκτήσει η Αττική σύγχρονες υποδομές διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.   Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης, είναι ο μόνος δρόμος για να πετύχουν οι προσπάθειες που καταβάλλουν η σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, έχοντας στο πλάι τους τη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων της Αττικής και των αιρετών Διοικήσεών τους.  Αυτό είναι το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και η απάντηση σε μεμονωμένα δημοσιεύματα συγκεκριμένης κομματικής κατεύθυνσης για να συκοφαντηθούν οι προσπάθειές τους.

Σκοπιμότητες

Το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο.  Κάποιοι, χρησιμοποιούν τα σκουπίδια ως εργαλείο εξυπηρέτησης προσωπικών ή κομματικών συμφερόντων, χτίζοντας στις σωρούς των σκουπιδιών πολιτικές και κομματικές καριέρες.

Υπάρχει και μια μικρή μειοψηφία Δημάρχων, που δεν επιθυμεί να αλλάξει τίποτε στην Αττική στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Κάποιοι, γιατί συνήθισαν όλα αυτά τα χρόνια να εκμεταλλεύονται το πρόβλημα αντί να το λύνουν και να εισπράττουν άκοπα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ώστε να τα διαχειρίζονται όπως αυτοί θέλουν.

Η ΕΔΣΝΑ απαντά ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει στηρίζονται στο σεβασμό της νομιμότητας και της διαφάνειας. Οι πράξεις μας πρώτα ελέγχονται από τα αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα του Κράτους και μετά υλοποιούνται. Αυτοί που σήμερα μας κατηγορούν, είναι οι ίδιοι που μας κατηγορούσαν και στο πρόσφατο παρελθόν και πήραν τις απαντήσεις νομιμότητας από το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τώρα που επανέρχονται, θα τους απαντήσουμε ξανά με τον ίδιο τρόπο. Θα τους «ταράξουμε στη νομιμότητα».  Όσον αφορά το θέμα του Αποτεφρωτήρα, τα ίδια πρόσωπα που έλεγαν ασύστολα ψέματα πριν από λίγο καιρό, επανήλθαν, προσπαθώντας να δημιουργήσουν αμφιβολίες για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον ΕΔΣΝΑ σχετικά με τη δημοπράτηση του αποτεφρωτή επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων. Οι διαδικασίες όμως που ακολουθήθηκαν, είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς. Αν αυτές οι διαδικασίες δεν είχαν προωθηθεί, υπήρχε κίνδυνος να πάψει η Αττική να διαθέτει Αποτεφρωτήρα, με τεράστιες επιπτώσεις στην Υγεία των πολιτών!

Ο Αποτεφρωτήρας Νοσοκομειακών Απορριμμάτων λειτουργεί από το 2002 και είναι η μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη τέτοιου είδους μονάδα, σε ολόκληρη την Ελλάδα ενταγμένη στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων. Η υποδομή αυτή δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί.

Για τη μετεγκατάσταση της Μονάδας Αποτεφρωτήρα, που τέθηκε από κάποιους, σημειώνεται ότι προηγούμενη διοίκηση είχε αποφασίσει να συγκροτήσει Επιτροπή προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα μετεγκατάστασης της Μονάδας εκτός Φυλής, για να μειωθεί η περιβαλλοντική όχληση στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα ή ενέργεια.

Σημαντικές Πρωτοβουλίες

  • Με την απόφαση 124/21 της 23/3/2021, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε να προχωρήσει στην προετοιμασία νέας διαγωνιστικής διαδικασίας λόγω της επικείμενης λήξης της ως άνω σύμβασης παραχώρησης τον Ιανουάριο του 2022.
  • Στις 22/10/2021, στα πλαίσια της 26η Τακτικής Συνεδρίασης της Ε.Ε./Ε.Δ.Σ.Ν.Α., η Διεύθυνση Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων υπέβαλε αναλυτική εισήγηση με θέμα: «Έγκριση τευχών δημοπράτησης για τη λειτουργία της μονάδας θερμικής επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) και προσομοιαζόντων με αυτά».
  • Κατ’ απαίτηση μελών της Ε.Ε./Ε.Δ.Σ.Ν.Α η λήψη απόφασης αναβλήθηκε για να γίνει περαιτέρω μελέτη της εισήγησης της υπηρεσίας και των τευχών δημοπράτησης.
  • Μέχρι τις 8/11/2021, ήτοι 17 ημέρες αργότερα, ουδεμία γραπτή η προφορική παρατήρηση είχε κατατεθεί για το θέμα.
  • Στις 8/11/2021 το θέμα επανατοποθετήθηκε για συζήτηση στην Ε.Ε./Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Μέλη της ΕΕ ξαναζήτησαν αναβολή, όμως το αίτημα αυτό απορρίφθηκε με ψήφους 4-3. Είναι σεβαστή η διαφωνία των 3 μελών της Ε.Ε., αλλά εξίσου σεβαστή πρέπει να γίνει και η άποψη της πλειοψηφίας, όπως συμβαίνει στα όργανα που λειτουργούν δημοκρατικά.

Η άποψη της πλειοψηφίας στηρίχθηκε σε ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός, στο ότι η υφιστάμενη σύμβαση για τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα λήγει στις αρχές του επόμενου έτους και τυχόν διακοπή λειτουργίας της Μονάδας θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, μιας και δεν υπάρχει άλλη Μονάδα Αποτέφρωσης στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η πλειοψηφία της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης και τη δρομολόγηση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας.

Διαγωνιστική διαδικασία

Πρέπει επίσης, να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται διεθνής, ανοικτός και πλειοδοτικός διαγωνισμός παραχώρησης για αυτό το έργο, με  πλήρη διαφάνεια, σε αντίθεση με τις μέχρι σήμερα πρακτικές των διαγωνισμών μισθώσεων που δεν ήταν διεθνείς και για τις οποίες κανένας από όσους σήμερα διαφωνούν, τότε δεν είχε διαμαρτυρηθεί. Σήμερα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, στο παρελθόν αναζητείται.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει: Α. τη συντήρηση – λειτουργία της υφιστάμενης αλλά γερασμένης μονάδας και Β. την κατασκευή και λειτουργία νέας υπερσύγχρονης μονάδας εντός πενταετίας από την υπογραφή σύμβασης, με πλήρη αυτοχρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από τον ανάδοχο. Όσον αφορά το τίμημα του διαγωνισμού, σε απάντηση των ανακριβειών που αναφέρθηκαν από κάποιους δημάρχους περί χαμηλού τιμήματος, τονίζουμε ότι ο διαγωνισμός είναι πλειοδοτικός, δηλαδή θα τον κερδίσει όποιος προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα στον ΕΔΣΝΑ, επομένως ουδείς μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το προσφερόμενο τίμημα.

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις