Σάββατο, 18 Μαΐ
23oC Αθήνα

Μεταβίβαση ακινήτου του ΕΦΚΑ για κοινόχρηστο χώρο αναψυχής στο Μάτι

Μεταβίβαση ακινήτου του ΕΦΚΑ για κοινόχρηστο χώρο αναψυχής στο Μάτι

Τη μεταβίβαση ακινήτου από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στο δήμο Μαραθώνα προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, η οποία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας».

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, εκποιείται άνευ διαγωνισμού στο δήμο Μαραθώνα, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ και κατά παρέκκλιση των οριζόμενων διατάξεων, ένα ακίνητο ιδιοκτησίας του τελευταίου, μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει συστατικών, κείμενου στη θέση «Μάτι» Αγίου Ανδρέα του δήμου Μαραθώνα, για τη λειτουργία κοινόχρηστου χώρου υπαίθριας αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες της.

Ο δήμος Μαραθώνα υποχρεούται με ευθύνη και δαπάνες του να συντηρεί και να βελτιώνει τη δασική βλάστηση του ακινήτου και να διαχειρίζεται και να φυλάσσει την έκταση αυτήν. Επίσης, ο αγοραστής (δήμος Μαραθώνα) υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στον e-ΕΦΚΑ σε κατάσταση που εξυπηρετεί τη φύση και τον προορισμό του, αποκαθιστώντας κάθε προκαλούμενη ζημιά, σε περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης πώλησης και ακύρωσης της αγοραπωλησίας του ακινήτου.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις