Πέμπτη, 25 Ιουλ.
32oC Αθήνα

Προκήρυξη για 3.127 θέσεις σε νοσοκομεία

ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Μια μεγάλη προκήρυξη για πρόσληψη 3.127 εργαζομένων σε νοσοκομεία ετοιμάζεται να βγει σε λίγες μέρες.

 

Υπουργείο Υγείας και ΑΣΕΠ βρίσκονται σε συνεχή συνεννόηση και η προκήρυξη αυτή θα είναι η πρώτη που θα προωθηθεί αμέσως μετά την ψήφιση του νέου νόμου για το σύστημα προσλήψεων.
 
Οι 3.127 θέσεις βγήκαν από την ενοποίηση δύο διαφορετικών προκηρύξεων, καθώς συμφωνήθηκε τελικά να εκδοθεί μία μεγάλη, ενιαία προκήρυξη για την κάλυψη όλων των αναγκών σε νοσηλευτικό προσωπικό για το τρέχον έτος.
 
Η πρώτη προκήρυξη, που είχε σταλεί μάλιστα από το ΑΣΕΠ για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αλλά πάγωσε, προέβλεπε την κάλυψη 1.727 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, η κατανομή των οποίων παρουσιάζεται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν.
 
Η δεύτερη προκήρυξη αφορούσε 1.400 θέσεις νοσηλευτών όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ). Μετά την απόφαση να προχωρήσει σε μία ενιαία διαδικασία η πλήρωση των θέσεων για τα νοσηλευτικά ιδρύματα, στην ενιαία προκήρυξη δεν θα περιληφθούν οι 220 θέσεις που αφορούν την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένες θέσεις θα αντικατασταθούν από ισάριθμες θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ έπειτα από σχετικά αιτήματα που θα υποβάλουν οι φορείς. Σύμφωνα μάλιστα με τα “ΝΕΑ” ήδη είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση των αιτημάτων από τις υπηρεσίες για το που υπάρχουν κενές θέσεις.
 
Με τη νέα ενιαία προκήρυξη θα ορίζονται και τα προσόντα διορισμού για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
 
Ειδικότερα για τις προκηρυσσόμενες θέσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και ειδικότερα για τις θέσεις τις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν:
πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 
Οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής, Ραδιολογίας και Ακτινολογίας, Φυσικοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Εργοθεραπείας ή Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΠΣΕ (ΤΕΙ) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 
Για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταξύ άλλων απαιτείται δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας Πλήρωμα Ασθενοφόρου- Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανικών Αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας.

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις

Σχολιάστε