Τρίτη, 5 Μαρ.
15oC Αθήνα

Πρόωρη Σύνταξη: Τα όρια ηλικίας σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες

Πρόωρη Σύνταξη: Τα όρια ηλικίας σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες

Τα “παράθυρα” είναι πολλά, ανάλογα με το Ασφαλιστικό Ταμείο. Οι εργαζόμενοι σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και Τράπεζες παρά την αύξηση στα όρια ηλικίας μπορούν να βγουν σε πρόωρη σύνταξη ακόμη και στα 56 τους έτη.

Τα όρια ηλικίας για πρόωρη σύνταξη για Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και Τράπεζες επηρεάζονται τόσο από την ημερομηνία πρόσληψης, όσο και από τα έτη ασφάλισης, αλλά και το φύλλο, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις οι γυναίκες ευνοούνται έναντι των ανδρών.

Δημόσιο

Άνδρες με 25ετια το 2010

Ηλικία 60 Ηλικία συνταξιοδότησης
Έως 18/8/2015 60
Από 19/8/2015 και μετά 60

Γυναίκες με 25ετια το 2010

Ηλικία 55 Ηλικία πρόωρης συνταξιοδότησης
Έως 18/8/2015 55
Από 19/8/2015 και μετά 55

Άνδρες και γυναίκες με 25ετια το 2011

Ηλικία 56 Ηλικία πρόωρης συνταξιοδότησης
Έως 18/8/2015 56
Από 19/8/2015 και μετά 56

Άνδρες και γυναίκες με 25ετια το 2012

Ηλικία 58 Ηλικία  πρόωρης συνταξιοδότησης
Έως 18/8/2015 58
Από 19/8/2015 και μετά 58

ΙΚΑ

Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2010

Ηλικία ασφαλισμένης Πρόωρη σύνταξη
55 ως 18/8/2015 55
55 ως 31/12/2015 56,6
55 το 2016 58
55 το 2017 59,6
55 το 2018 61
55 το 2019 62

Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2011

Ηλικία ασφαλισμένης Πρόωρη σύνταξη
56 ως 18/8/2015 56
56 ως 31/12/2015 57,5
56 το 2016 58,9
56 το 2017 60,2
56 το 2018 61,6
56 ως 1/1/2019 62

Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2012

Ηλικία ασφαλισμένης Πρόωρη σύνταξη
56,5 ως 18/8/2015 56,5
56,5 ως 31/12/2015 57,10
56,5 το 2016 59,2
56,5 το 2017 60,5
56,5 το 2018 61,9
56,5 ως 1/1/2019 62

ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Άνδρες

Συμπλήρωση 25ετιας Ηλικία συνταξιοδότησης
έως το 2012 60 ως 62 (με τουλάχιστον 500 μέρες την τελευταία πενταετία).
Από 1/1/2013 και μετά 62 (με τουλάχιστον 500 μέρες την τελευταία πενταετία).

Γυναίκες

Με ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2011 56 με 25 οποτεδήποτε
το 2012 57 με 25ετια οποτεδήποτε
από 1/1/2013 και μετά 62 με 25ετια οποτεδήποτε

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις