Παρασκευή, 24 Μαΐ
27oC Αθήνα

Προσλήψεις σε Δημόσιο και Δήμους: 3.119 θέσεις εργασίας μέσα στον Σεπτέμβριο

Προσλήψεις σε Δημόσιο και Δήμους: 3.119 θέσεις εργασίας μέσα στον Σεπτέμβριο

– Οι περισσότερες προσλήψεις θα γίνουν στους Δήμους
– Δείτε τα δικαιολογητικά και τα προσόντα που χρειάζονται
– Το Δημόσιο συνεχίζει τις προσλήψεις εποχικών για να κλείσει “τρύπες”

Το Δημόσιο συνεχίζει με μπαράζ στις προσλήψεις. Οι Δήμοι “ανοίγουν” τις περισσότερες θέσεις. Οι 3.119 θέσεις που ανοίγουν ωστόσο άμεσα, μέσα στον Σεπτέμβριο, είναι εποχικές και οι εργαζόμενοι θα βρουν δουλειά για ορισμένους μήνες.

Δήμοι

1.300 γυμναστές στα Πρόγραμμα Άθληση για Όλους. Θα προσληφθούν πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής οι οποίοι θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας 3 μηνών στην οποία ορίζεται ωριαία αποζημίωση.
500 εποχικοί στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων (ηλεκτροφωτισμός, καθαριότητα ύδρευση, αποχέτευση κ.α.).
Θα προσληφθούν οδηγοί μηχανημάτων έργων, καθαριστές, εργάτες, γεωπόνοι, βοηθητικό προσωπικό κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν διάρκεια δύο μηνών ως ενός έτους. Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται αντίγραφο τίτλου σπουδών ( αν απαιτείται) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και η σχετική αίτηση.
900 συμβασιούχοι στους παιδικούς σταθμούς των Δήμων. Οι προσλήψεις ξεκίνησαν ήδη και θα συνεχιστούν όλο τον Σεπτέμβριο μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι βρεφονηπιοκόμοι και βοηθοί βρεφοκόμοι, μάγειρες, βοηθητικό προσωπικό κουζίνας, καθαριστές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.α.
Βασικά κριτήρια για την πρόσληψη είναι ο βαθμός του πτυχίου (όπου απαιτείται) η προϋπηρεσία, ο χρόνος ανεργίας και η οικογενειακή κατάσταση (ευνοούνται ΑμεΑ, πολύτεκνοι, νομαδικοί γονείς ανηλίκων).
Για την πρόσληψη η προϋπηρεσία μοριοδοτείται 60%, οι σπουδές 25%, η ανεργία 10% και η οικογενειακή κατάσταση 5%.
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο τίτλου σπουδών και αντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας μαζί με την σχετική αίτηση.

Μουσεία

419 προσλήψεις θα γίνουν στα μουσεία της χώρας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου για 8 μήνες. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι αρχιτέκτονες, μηχανικοί, αρχαιολόγοι, συντηρητές, αρχαιοτήτων, λογιστές, ειδικευμένοι εργάτες κ.α.

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις