Πέμπτη, 30 Μαΐ
21oC Αθήνα

Συντάξεις: Αυτά είναι τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες με ασφάλιση ΙΚΑ

Συντάξεις: Αυτά είναι τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες με ασφάλιση ΙΚΑ

Τα όρια ηλικίας του ΙΚΑ προβλέπουν συντάξεις ακόμη και στα 55, τα 56 και τα 58 χρόνια για τις γυναίκες ασφαλισμένες.

Χιλιάδες γυναίκες με ασφάλιση στο ΙΚΑ μπορούν να εκμεταλλευτούν τις διατάξεις για συνταξιοδότηση πριν τα 62 ή τα 67 έτη.

Ακόμη και όσες γυναίκες είχαν 15 έτη έτη ασφάλισης και ήταν 55 ετών ως τις 18/8/2010 και είχαν 100 ένσημα κάθε έτος από το 2005 ως το 2009 μπορούν να βγουν σε σύνταξη στο 60ο έτος. Οι γυναίκες που ήταν 55 ετών το 2011 μπορούν να βγουν σε μειωμένη σύνταξη στα 56 τους έτη αρκεί να έχουν 4.500 ένσημα εκ των οποίων 100 ανά έτος την την τελευταία πενταετία.
Πλήρη σύνταξη μπορούν να πάρουν από τα 61 τους χρόνια όσες γυναίκες ήταν 60 ετών το 2011 και είχαν 4.500 ένσημα.

Μητέρες ανηλίκων με ασφάλιση πριν το 1993 και 5.500 ένσημα ως το 2010.

Έτος που συμπληρώνουν τα 55 Ηλικία συνταξιοδότησης
Ως 18/8/2015 55
Ως 31/12/2015 56,6
2016 58
2017 59,6
2018 61
2019 62,6
2020 64
2021 65,6
2022 67

Μητέρες ανηλίκων με ασφάλιση πριν το 1993 και 5.500 ένσημα ως το 2010.

Έτος που συμπληρώνουν τα 57 Ηλικία συνταξιοδότησης
Ως 18/8/2015 57
Ως 31/12/2015 58,3
2016 59.6
2017 60,9
2018 62
2019 63,3
2020 64,6
2021 65,9
2022 67

Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2011 και επιπλέον 400 για σύνταξη.

Έτος που συμπληρώνουν τα 58 Ηλικία συνταξιοδότησης
Ως 18/8/2015 58
Από 19/8/2015 59,2
2016 60,3
2017 61,5
2018 62,6
2019 63,8
2020 64,9
2021 65,11
2022 67

Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2012 και επιπλέον 800 για σύνταξη.

Έτος που συμπληρώνουν τα 58,5 Ηλικία συνταξιοδότησης
Ως 18/8/2015 58,5
Από 19/8/2015 59,7
2016 60,8
2017 61,8
2018 62,9
2019 63,10
2020 64,11
2021 65,11
2022 67

Γυναίκες με 10.500 ένσημα το 2011 και 10.800 για σύνταξη.

Έτος που συμπληρώνουν τα 58 Ηλικία συνταξιοδότησης
Ως 18/8/2015 58
Από 19/8/2015 58,6
2016 59
2017 59,6
2018 60
2019 60,6
2020 61
2021 61,6
2022 62 με 40 έτη εργασίας

Γυναίκες με 10.500 ένσημα το 2012 και 11.100 για σύνταξη.

Έτος που συμπληρώνουν τα 59 Ηλικία συνταξιοδότησης
Ως 18/8/2015 59
Από 19/8/2015 59,5
2016 59,9
2017 60,2
2018 60,6
2019 60,11
2020 61,3
2021 61,8
2022 62 με 40 έτη εργασίας

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις