Κυριακή, 14 Απρ.
22oC Αθήνα

Υπουργείο Παιδείας: Στο eregister.it.minedu οι εγγραφές πρωτοετών

Υπουργείο Παιδείας

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δείτε πότε λήγει η προθεσμία.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Εγγραφές ΑΕΙ 2017 και ΤΕΙ 2017: Τι ισχύει

Για τις εγγραφές ΑΕΙ 2017 και ΤΕΙ 2017 θα λειτουργήσει το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής. Έτσι, δεν απαιτείται η κατάθεση δικαιολογητικών ούτε η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι επιτυχόντες έτσι δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους, ούτε με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία για τις εγγραφές ΑΕΙ 2017 και ΤΕΙ 2017 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα. Η αίτηση ολοκληρώνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που υπάρχει στο Υπουργείο Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr. Απλά εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στο Μηχανογραφικό.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες. Η υποστήριξη θα αφορά τους κωδικούς πρόσβασης. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.

Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή στην οποία είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Έτσι, θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους.

Ατομικά στοιχεία

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή στο πλαίσιο με τίτλο «Προσωπικά Στοιχεία Επιτυχόντα (Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ)», δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Δεν θα προβούν σε διορθώσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο πλαίσιο με τίτλο «Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων». Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Προσοχή!

Για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας η διαδικασία εγγραφής θα καθοριστεί από τα αρμόδια Υπουργεία. Το ίδιο θα συμβεί για τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις