Κυριακή, 16 Ιουν.
31oC Αθήνα

Cenergy Holdings: Εγκρίθηκε η διανομή μικτού μερίσματος 0,8 ευρώ ανά μετοχή

Cenergy Holdings: Εγκρίθηκε η διανομή μικτού μερίσματος 0,8 ευρώ ανά μετοχή

Την διανομή μερίσματος 0,8 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε σήμερα (28.5.2024) η Γενική Συνέλευση της Cenergy Holdings S.A., σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, αποφάσισε την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

Το μεικτό ποσό 0,08 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων 30%, σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία.

Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων του μερίσματος είναι η Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024). Η ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος είναι η Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024, μέσω της τράπεζας ING Belgium.

Όσον αφορά στους μετόχους που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τηρούνται στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των Χειριστών του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), αφού τα ποσά καταβληθούν στους Χειριστές από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις