Δευτέρα, 15 Απρ.
26oC Αθήνα

Dimand: Κέρδη προ φόρων ύψους 17,0 εκατ. ευρώ το 2023

Dimand: Κέρδη προ φόρων ύψους 17,0 εκατ. ευρώ το 2023

Ο όμιλος της Dimand ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων ύψους 17,0 εκατ. ευρώ για το 2023 έναντι ζημιών 5,1 εκατ. ευρώ του 2022. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου Dimand, το 2023 χαρακτηρίζεται από ισχυρή λειτουργική επίδοση, με αύξηση του EBITDA κατά 170% από 7,1 εκατ. ευρώ το 2022 σε 19,2 εκατ. ευρώ το 2023.

Την 31.12.2023, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος (μέσω της Εταιρείας, θυγατρικών και κοινοπραξιών – AuM) περιλαμβάνει 20 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, logistics, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών καθώς και μικτών χρήσεων.

Επιπρόσθετα, η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους ανέρχονταν σε περίπου 1.194,9 εκατ. ευρώ (31.12.2022: 19 επενδυτικά έργα με GDV 915,2 εκατ. ευρώ).

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου (συμπ. αποθεμάτων) ανέρχονταν την 31.12.2023 σε 167,5 εκατ. ευρώ έναντι 97,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες ανέρχονταν σε 53,2 εκατ. ευρώ έναντι 37,3 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 12,4 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 10,0 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 67,0 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 35,8 εκατ. ευρώ το 2022.

Κατά τη χρήση του 2023, ο όμιλος και η εταιρεία συνέχισαν να υλοποιούν το επενδυτικό τους πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας σημαντικά ακίνητα, όπως:

  1. την απόκτηση ενός βιομηχανικού συγκροτήματος (πρώην εγκαταστάσεις του εργοστασίου της «Αθηναϊκής Χαρτοποιίας») επί οικοπέδου περίπου 49.340 τ.μ. που περικλείεται από τις οδούς Χαρτεργατών, Ιερά Οδό και Αγίου Πολυκάρπου στην περιοχή του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο, με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, θα αναπτυχθεί σύγχρονο συγκρότημα μικτών χρήσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα του πιστοποιητικού LEED για βιοκλιματικά κτίρια υψηλής ενεργειακής κλάσης,
  2. την απόκτηση ιδιοκτησιών του ιστορικού κτηρίου του τέως πολυκαταστήματος ΜΙΝΙΟΝ στην Ομόνοια, το οποίο θα φιλοξενεί γραφεία και καταστήματα με προδιαγραφές που είναι βασισμένες στο πρότυπο σύστημα αειφόρου ανάπτυξης LEED, ενώ σε αυτόνομο κτήριο επί των οδών Δώρου και Σατωβριάνδου, θα δημιουργηθούν κατοικίες, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναβίωση του κέντρου της πόλης.

Υλοποίηση της Στρατηγικής – Προοπτικές 2024

Τα θετικά αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την χρήση 2023 αναμένεται να συνεχιστούν ενισχυόμενα στην χρήση 2024.

Ειδικότερα, η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων για την αποπληρωμή δανεισμού συγκριτικά υψηλού κόστους και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και του Ομίλου οδήγησε αφενός στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και αφετέρου στην επίτευξη κερδοφορίας στη χρήση 2023, τάση που αναμένεται να ενισχυθεί στην χρήση 2024.

Εντός του 2024 ο Όμιλος προσβλέπει στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την έναρξη εκμετάλλευσης έργων, όπως τον Πύργο Πειραιά τον πρώτο «πράσινο» ουρανοξύστη της χώρας, τα νέα εμβληματικά γραφεία της PWC στο Μαρούσι, του πρώτου βιοκλιματικού επιχειρηματικού πάρκου στη δυτική πύλη της Θεσσαλονίκης και των εμπορικών και γραφειακών χρήσεων του ιστορικού κτηρίου του τέως πολυκαταστήματος ΜΙΝΙΟΝ στην Ομόνοια.

Τέλος, θέλει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του με την εξασφάλιση σημαντικών ακινήτων, εξασφαλίζοντας πάντα τα αρτιότερα πρότυπα περιβαλλοντικής κάλυψης για τα κτίρια που αναπτύσσει, υλοποιώντας ακίνητα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τη στρατηγική βιωσιμότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις