Δευτέρα, 27 Μαΐ
25oC Αθήνα

Fulgor: Σύμβαση χρηματοδότησης €88 εκατ. με την EBRD – Ανοίγει ο δρόμος σε επενδυτικό πρόγραμμα 110 εκατ. ευρώ

χάκερ

Η Fulgor SA, 100% θυγατρική της Hellenic Cables, του κλάδου καλωδίων της Cenergy Holdings, υπέγραψε δανειακή σύμβαση ύψους €88 εκατ. με την EBRD (European Bank for Reconstruction and Development – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης).  Η συμφωνία αποτελεί  μέρος του πλαισίου Συγχρηματοδότησης της EBRD με το ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ – Greek Recovery and Resilience Facility, RRF) που υλοποιείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα NextGenerationEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δανειακή σύμβαση προβλέπει χρηματοδότηση €62,8 εκατ. από την EBRD, ενώ κεφάλαια ύψους €25,2 εκατ. θα διατεθούν από το ΤΑΑ μέσω του Υπουργείου Οικονομικών. 

Νέες επενδύσεις

Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €110 εκατ. που σαν στόχο έχει την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υποβρυχίων καλωδίων της Fulgor (όπως ανακοινώθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023), την κάλυψη του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης όταν η νέα παραγωγική δυναμικότητα θα είναι διαθέσιμη, καθώς και τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης (R&D) της Fulgor για τα επόμενα χρόνια.  Τα υπόλοιπα €22 εκατ. του κόστους της συνολικής επένδυσης θα καλυφθούν από τη Fulgor.

To επενδυτικό σχέδιο της Fulgor για την περίοδο 2023-25 θα υποστηρίξει την ικανότητα της εταιρείας για κατασκευή πράσινων υποδομών που προωθούν την ενεργειακή μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα αλλά και την πρόσβαση σε προσιτές πηγές καθαρής ενέργειας.  Το έργο θα επιτρέψει στη Fulgor να συμμετάσχει σε μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων και να εκμεταλλευτεί την αναμενόμενη αύξηση σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας.

Τα οφέλη της συμφωνίας

Για να λάβει τη στήριξη της EBRD, η μητρική Hellenic Cables συμφώνησε να αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, όπως προγράμματα καθοδήγησης και επιμόρφωσης αλλά και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των διαφορών μεταξύ των φύλων, τα οποία θα ενισχύσουν την υφιστάμενη πολιτική της για την ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα των φύλων.  Από την άλλη πλευρά, το δάνειο θα επιτρέψει στην Hellenic Cables να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της ως διεθνούς παίκτη και βασικού παράγοντα στην μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια.  Οι επενδύσεις θα επιτρέψουν στον κλάδο καλωδίων της Cenergy Holdings να υλοποιήσει αποτελεσματικά ένα ολοένα αυξανόμενο σύνολο παραγγελιών προς εκτέλεση και να εξυπηρετήσει τις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών και συμμετόχων της.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις