Τετάρτη, 29 Μαΐ
24oC Αθήνα

Intrakat: Σε νέο ιστορικό υψηλό €1,32 δισ. τα προς εκτέλεση έργα – Σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών

Intrakat: Σε νέο ιστορικό υψηλό €1,32 δισ. τα προς εκτέλεση έργα – Σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών

Το 2022 αποτέλεσε έτος ορόσημο στην ιστορία της Intrakat, αφού μετά από 35 έτη λειτουργίας, κατά τα οποία ανήκε στο Όμιλο ΙΝΤRΑCΟΜ, νέοι μέτοχοι εισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Στις 15 Ιουλίου 2022 η γενική συνέλευση των μετόχων εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο, ενώ νέος διευθύνων σύμβουλος ανέλαβε ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

Υπό τη νέα διοίκηση, ο Όμιλος πέτυχε το προηγούμενο έτος ενίσχυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 4,9% και ανήλθε σε €225,4 εκατ. έναντι €214,8 εκατ. το 2021. Επιπλέον πέτυχε επιστροφή στην κερδοφορία σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά το β’ εξάμηνο της χρήσης 2022, ενώ τα προς εκτέλεση έργα αυξήθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό  €1,32 δισ.

Στον απολογισμό της χρήσης περιλαμβάνονται επιτυχείς υλοποιήσεις αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ύψους €151,4 εκατ., καθώς και εδραίωση της ηγετικής θέσης στον κλάδο των κατασκευών με την εξαγορά του 100% της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, αλλά και εδραίωση στο κλάδο της ενέργειας, διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος 1,8 GW και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,7 GW.

Πυλώνες στρατηγικής

Η νέα Διοίκηση ανέλαβε να εκπονήσει άμεσα και με ταχείς ρυθμούς την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών δράσεων, εστιάζοντας την στρατηγική της Εταιρείας σε 5 βασικούς πυλώνες  επένδυσης: νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, αξιοποίηση ακινήτων καθώς και έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή ολοκληρωμένο σχέδιο λειτουργικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας με στόχο την υλοποίηση του δυναμικού αναπτυξιακού προγράμματος.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Για την υποστήριξη της νέας στρατηγικής, την επιτάχυνση του επενδυτικού πλάνου και την εξυπηρέτηση σημαντικών ευκαιριών που αφορούν στους πέντε στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης, καθώς και νέες επενδύσεις στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της 1ης Δεκεμβρίου 2022 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €100 εκατ. με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η αύξηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς εντός του πρώτου τριμήνου του 2023. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία ήδη το Φεβρουάριο 2022 είχε ολοκληρώσει με επιτυχία και πλήρη κάλυψη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού €51,4 εκατ.

Σημαντικά γεγονότα του 2022

  • Αποκτήθηκε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων 500 MW και έτσι η Intrakat έχει πλέον διαμορφώσει ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος 1,8 GW και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,7 GW. Επιπλέον, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ για την πλήρη ανάπτυξη 100 MW αιολικών πάρκων.
  • Ο Όμιλος συμμετέχει δυναμικά στην υλοποίηση σημαντικών έργων είτε με εμβληματικό χαρακτήρα όπως το Riviera Marina Tower στο Ελληνικό, είτε με σημαντικό αναπτυξιακό χαρακτήρα όπως το έργο ΣΔΙΤ του Οδικού Άξονα Ν.Δ. Πελοποννήσου, η ολοκλήρωση της Λ. Κύμης, το ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ, τα Δίκτυα Διανομής ΔΕΔΔΗΕ.

Σημαντική εξαγορά

Μια ακόμα πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία εδραιώνει την Intrakat μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστικών ομίλων στην Ελλάδα, έλαβε χώρα μετά το τέλος της χρήσης και ειδικότερα εντός του πρώτου τριμήνου του 2023. Ειδικότερα, η Intrakat υπέγραψε  δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας με τις εταιρείες «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε» και «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»  για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. έναντι τιμήματος €100 εκατ. Επιπλέον, ποσό €114 εκατ., το οποίο αφορά ενδοομιλικές υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ προς εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, θα αποπληρωθεί σταδιακά από την εξαγορασθείσα εταιρεία με την εγγύηση της Intrakat, εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής η οποία τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται εντός του Δ΄ τριμήνου του 2023.

Το όραμα της διοίκησης

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Intrakat και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε σχετικά: «Το 2022 ήταν ένα έτος ορόσημο για την Intrakat, το οποίο σημάδεψε η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Εταιρείας μετά από περίπου 35 χρόνια λειτουργίας. Οι νέοι βασικοί μέτοχοι και η Διοίκηση οραματίζονται την ανάδειξη της Intrakat σε μια σύγχρονη και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία και στην εδραίωσή της μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστικών ομίλων στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία θα δημιουργεί υπεραξία για όλους τους stakeholders σε κάθε έναν από τους τομείς της δραστηριότητάς της».

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις