PWC: Οι επιχειρήσεις επιταχύνουν το ψηφιακό μετασχηματισμό τους λόγω Covid-19

Παγκοσμίως ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων τους την μετάβαση σε πιο προηγμένα τεχνολογικά μέσα, όπως είναι το υπολογιστικό νέφος (cloud). Βάσει μελετών, το 2025 το 60% του κόστους των ΙΤ υποδομών θα διατίθενται για χρήση του cloud περιβάλλοντος, καθώς το 80% τον επιχειρήσεων θα έχει αφήσει πίσω τη λειτουργία σε data center, ποσοστό που αυτή τη στιγμή αγγίζει το 10%. 

Τα παραπάνω ειπώθηκαν μεταξύ άλλων από εκπροσώπους της PwC Ελλάδος σε διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποίησε με τίτλο “Elevate your business to the cloud” και βασικούς ομιλητές τον Γιώργο Κολλιδά, Partner, Technology Leader και τον Δημήτρη Τσακνάκη, Technology Advisory Manager. Όπως τονίστηκε, η μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος (cloud) αποτελεί σύμμαχο των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του ευμετάβλητου περιβάλλοντος. Η επιτυχής υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών cloud στηρίζεται στο τρίπτυχο: κατανόηση του ενδοεπιχειρησιακού και εξωτερικού περιβάλλοντος, στρατηγική μετάβασης και ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων

Η ανάγκη και τα οφέλη υιοθέτησης ψηφιακών εργαλείων

Η κρίση του COVID-19 δημιούργησε νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό ο οποίος αποτελεί μονόδρομο για την αποτελεσματική διαχείριση του ευμετάβλητου περιβάλλοντος και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των οργανισμών. Οι επιχειρήσεις εκείνες που, πριν το ξέσπασμα της κρίσης, είχαν ήδη επενδύσει σε τεχνολογίες cloud ως βασικό πυλώνα της υλοποίησης του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, αντιλήφθηκαν το πλεονέκτημα της επένδυσης αυτής κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς πέτυχαν τη διασφάλιση της επιχειρησιακής και εμπορικής δραστηριότητας και της βιωσιμότητας τους.

Οι οργανισμοί που βρίσκονται σε διαδικασία υιοθέτησης τεχνολογιών cloud αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων που συνδέονται με την ορθή διαχείριση του κόστους, την διαβεβαίωση της ασφάλειας της υποδομής καθώς και με την διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου συμμόρφωσης. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται ένα στρατηγικό πλάνο.

Όπως προέκυψε από τη συζήτηση με τους συμμετέχοντες CIO και CTO, ένα μεγάλο ποσοστό εταιρειών βρίσκεται ήδη στη φάση σχεδιασμού της μετάβασης στο cloud. Βασικές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί με επιτυχία αυτή η μετάβαση είναι η σύνδεση με την ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού, ο καθορισμός του κόστους, η προτεραιοποίηση των λειτουργιών που θα μεταβιβαστούν, η εξασφάλιση τυχόν ρίσκων καθώς και η ετοιμότητα του υφιστάμενου λειτουργικού μοντέλου της επιχείρησης.

Η μετάβαση στην νέα εποχή

Ο Γιώργος Κολλιδάς, Partner, Technology Leader σχολίασε σχετικά: “Η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό και η ορθή αξιοποίηση της τεχνολογίας πλέον δεν αφορούν μόνο τα τμήματα IT. Η μετάβαση στο Cloud θεωρείται υψηλή επιχειρηματική προτεραιότητα, αποτελώντας πλέον μέρος της ατζέντας των CEO και CFO.  Βλέπουμε πως μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες όσων βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης ή υλοποίησης της μετάβασης στο cloud αποτελεί το θέμα της ασφάλειας. Ωστόσο, οι λύσεις cloud έχουν μεγάλη αξιοπιστία σε επίπεδο ασφάλειας έχοντας πάντα ανάλογα ρίσκα με λύσεις on-premise. Προς αυτό, είναι διαθέσιμη μια σειρά εργαλείων και υπηρεσιών που εγγυώνται τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Σημαντικό σημείο προβληματισμού αποτελεί και η αξιοποίηση και υιοθέτηση των τεχνολογικών λύσεων από το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι απαραίτητη η αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας καθώς ο μετασχηματισμός δεν αφορά μονάχα τα τμήματα ΙΤ, άλλα συνολικά την επιχείρηση.”

Οι προϋποθέσεις

Ο Δημήτρης Τσακνάκης, Manager, Technology Advisory, δήλωσε: “Η μετάβαση στο cloud αποτελεί σύμμαχο των επιχειρήσεων στην διαχείριση των προκλήσεων που δημιουργεί το ευμετάβλητο περιβάλλον επιταχύνοντας σημαντικά τον χρόνο υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας μέσω ψηφιακών λύσεων.

Για να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η μετάβαση αυτή απαιτούνται πολλαπλές αλλαγές, σε επίπεδο ανθρώπων, διαδικασιών και τεχνολογιών. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στη διαδικασία υιοθέτησης του cloud χρειάζεται να απαντήσουν σε 5 βασικά ερωτήματα:

1.            Ποιες είναι οι επιχειρησιακές λειτουργίες (Business Capabilities) της αλυσίδας αξίας (Value Chain) της επιχείρησης που μπορούν να βελτιστοποιηθούν μέσω της χρήσης τεχνολογιών Cloud;

2.            Υφίστανται οι απαιτούμενες δεξιότητες στον οργανισμό για την καλύτερη αξιοποίηση του Cloud κατά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό;

3.            Έχουν αναγνωριστεί οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν από μια πιθανή μετάβαση σε περιβάλλον Cloud και οι οποίοι σχετίζονται με ζητήματα όπως η διακυβέρνηση, η διαχείριση και και η ασφάλεια πληροφοριών, η λογιστική / φοροτεχνική διαχείριση κ.ο.κ

4.            Έχει υλοποιηθεί ανάλυση κόστους / οφέλους και αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών για την υιοθέτηση του κατάλληλου αρχιτεκτονικού μοντέλου πληροφορικής;

5.            Έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση του βαθμού στον οποίο είναι εφικτή η μεταφορά των υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών πριν την κατάρτιση στρατηγικής και πλάνου μετάβασης (Workload Disposition Strategy & Plan);”

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεγάλες Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις

Από τον Ιούνιο του 2021 ξεκινούν οι επενδύσεις σε θαλάσσια αιολικά πάρκα – Tι ειπώθηκε στο συνέδριο της ΕΛΕΤΑΕΝ

Από τον Ιούνιο του 2021 ξεκινούν οι επενδύσεις σε θαλάσσια αιολικά πάρκα – Tι ειπώθηκε στο συνέδριο της ΕΛΕΤΑΕΝ

Τοsν Ιούνιο 2021 επιδιώκεται να έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα και για την αποθήκευση ενέργειας, με σκοπό την προσέλκυση νέων ... Διαβάστε περισσότερα
Έρευνα Tetra Pak: Αυξήθηκε η ανησυχία των καταναλωτών για την ασφάλεια τροφίμων εξαιτίας του κορονοϊού

Έρευνα Tetra Pak: Αυξήθηκε η ανησυχία των καταναλωτών για την ασφάλεια τροφίμων εξαιτίας του κορονοϊού

Αύξηση της τάξης του 10% στην ανησυχία των καταναλωτών παγκοσμίως σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού και μετά, ... Διαβάστε περισσότερα
Tέρνα Ενεργειακή: Νέες επενδύσεις σε θαλάσσια αιολικά πάρκα σε συνεργασία με κορυφαίους ενεργειακούς ομίλους

Tέρνα Ενεργειακή: Νέες επενδύσεις σε θαλάσσια αιολικά πάρκα σε συνεργασία με κορυφαίους ενεργειακούς ομίλους

Σε συνεργασία με την εταιρεία Ocean Winds για την από κοινού μελέτη και ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων στην ελληνική αγορά προχωρά ο όμιλος Τέρνα Ενεργειακή. ... Διαβάστε περισσότερα
Intracom Defense: Η επίσκεψη του πρέσβη του Ισραήλ και οι προοπτικές συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία

Intracom Defense: Η επίσκεψη του πρέσβη του Ισραήλ και οι προοπτικές συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία

Τις εγκαταστάσεις της Intracom Defense στο Κορωπί επισκέφθηκε ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, κ. Yosef Amrani, τον οποίο υποδέχθηκε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γεώργιος ... Διαβάστε περισσότερα
Pure: Μία ελληνική «πατέντα» που απολυμαίνει τον αέρα από τον κορονοϊό

Pure: Μία ελληνική «πατέντα» που απολυμαίνει τον αέρα από τον κορονοϊό

Μία ελληνική εταιρεία «μάχεται» κατά του κορονοϊού. Η Υδροψυκτική Παπαθανασίου Α.Β.Ε.Ε., που από το 1967 δραστηριοποιείται στην κατασκευή και διάθεση συσκευών εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων, κατασκευάζει ... Διαβάστε περισσότερα