Σάββατο, 24 Φεβ.
19oC Αθήνα

ΑVAX: Θετικές εκτιμήσεις από Optima Bank

ΑVAX: Θετικές εκτιμήσεις από Optima Bank

Με τίτλο «ζεσταίνει τις μηχανές» και σύσταση για «Αγορά» με περιθώριο ανόδου 101% από τα τρέχοντα επίπεδα έως την τιμή-στόχο 2,79 ευρώ ανά μετοχή για το 2024, ξεκινά την κάλυψη της ΑΒΑΞ η Optima Βank, με ανάλυση η οποία εκδόθηκε την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου.

Κάνοντας χρήση διαφόρων μοντέλων αποτίμησης, οι αναλυτές της Optima Bank άθροισαν την αξία των δραστηριοτήτων της εταιρείας (sum-of-the-parts) ΑΒΑΞ. Η συνολική επιχειρηματική αξία του ομίλου (BV) σύμφωνα με τον δανεισμό της 30.06.2023 προσδιορίζεται σε 700 εκατ. ευρώ, με το κατασκευαστικό σκέλος να αποτιμάται σε 195εκ ευρώ, οι παραχωρήσεις σε 379 εκατ. ευρώ, τα ακίνητα και οι μαρίνες σε 93 εκατ. ευρώ, και οι θυγατρικές σε 33 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές

Η αποτίμηση μάλιστα μπορεί να αυξηθεί εφόσον η ΑΒΑΞ κερδίσει νέα έργα σε μεγαλύτερο βαθμό από τον αναμενόμενο, ή βελτιωθούν περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους στην κατασκευή και αυξηθούν οι κυκλοφοριακές ροές στις παραχωρήσεις, εισφέροντας μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα έσοδα από μερίσματα.

Η υψηλή κερδοφορία που αναμένεται για το κατασκευαστικό σκέλος της ΑΒΑΞ μέχρι το 2026 λόγω ενίσχυσης των εσόδων και βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, εκτιμάται από τους αναλυτές της Optima Bank ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποκλιμάκωση του δανεισμού και διανομή μερισμάτων στους μετόχους.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις