Δευτέρα, 20 Μαΐ
21oC Αθήνα

ΑΒΑΞ: Εξέρχεται από τον κλάδο ενέργειας – Η επόμενη μέρα μετά την πώληση της Volterra στην Myttilineos

ΑΒΑΞ: Εξέρχεται από τον κλάδο ενέργειας – Η επόμενη μέρα μετά την πώληση της Volterra στην Myttilineos

Μετά την επιτυχημένη πώληση του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη ΔΕΗ το 2022, τώρα η ΑΒΑΞ υπέγραψε με τη Mytilineos Σύμβαση Πώλησης (SPA) του συνόλου της συμμετοχής της στην Volterra.

Η συναλλαγή εμπίπτει στον στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΒΑΞ να εστιάσει στον χώρο των κατασκευών, παραχωρήσεων και real estate που επιδεικνύουν θετικές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια και για αυτό αποχωρεί από τις δραστηριότητες της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Τι θα γίνει με το πελατολόγιο

Υπό την ιδιοκτησία της Mytilineos οι πελάτες της Volterra, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 2,2% της αγοράς, θα επωφεληθούν από την τεχνογνωσία του μεγαλύτερου ιδιώτη καθετοποιημένου ενεργειακού παρόχου, ενώ παράλληλα θα έχουν πρόσβαση σε αυξημένη γκάμα προϊόντων, χωρίς να διαταράσσεται η εξαιρετική εξυπηρέτηση και ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική που τους προσφέρεται.

Η οικονομική συναλλαγή

Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΑΒΑΞ θα εισπράξει κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ποσό €6 εκατομμύρια ως αρχικό τίμημα και ποσό €7 εκατομμύρια ως προκαταβολή προσθέτου τιμήματος. Εφόσον συγκεκριμένες προϋποθέσεις της συναλλαγής εξελιχθούν ομαλά και επιτευχθούν συγκεκριμένοι μέσο και μακροπρόθεσμοι στόχοι, το συνολικό τίμημα μπορεί να φτάσει μέχρι το ποσό των €24 εκατομμυρίων κατά το μέγιστο.

Η συναλλαγή δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΑΞ, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης από την επιτροπή ανταγωνισμού και οριστικοποιηθεί η πώληση. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τα οφέλη για τη Mytilineos

Όσον αφορά την Mytilineos Energy & Metals, η οποία απέκτησε τη Voltera, είναι βιομηχανική και ενεργειακή πολυεθνική εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,3 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσω του Κλάδου Ενέργειας τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο «πράσινο» utility, ενώ μέσω του Κλάδου Μεταλλουργίας καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό τοπίο. Επικεντρωμένη στην αειφορία, έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030 και να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέχρι το 2050, βάσει των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις