Τρίτη, 23 Απρ.
19oC Αθήνα

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων κατά 33,6% το 2022

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων κατά 33,6% το 2022

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), αυξήθηκαν οι πωλήσεις των βιομηχανικών προϊόντων κατά 33,6% το 2022.

Η συνολική αξία πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων, από 4.745 κοινές επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν κατά τα δύο έτη 2022 και 2021, ανήλθε στο ποσό των 65.599,44 εκατ. ευρώ το έτος 2022 και 49.100,41 εκατ. ευρώ το έτος 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 33,60%.

Το έτος 2022, η συνολική αξία πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων, από 4.949 ερευνηθείσες επιχειρήσεις που ανήκουν στους τομείς Β και Γ της NACE Αναθ. 2, ανήλθε στο ποσό των 66.221,74 εκατ. ευρώ.

Το έτος 2021, η συνολική αξία πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων, από 4.879 ερευνηθείσες επιχειρήσεις των ανωτέρω τομέων, ανήλθε σε 49.463,29 εκατ. ευρώ.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις