Πέμπτη, 20 Ιουν.
35oC Αθήνα

Εθνική Τράπεζα: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ύψους 332 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ύψους 332 εκατ. ευρώ

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για διανομή μερίσματος σε μετρητά έλαβε η Εθνική Τράπεζα μετά από πολυετή απαγόρευση σε επίπεδο συστημικών τραπεζών.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα έλαβε στις 05.06.2024 την έγκριση της ΕΚΤ για τη διανομή μερίσματος σε μετρητά ύψους 332 εκατ. ευρώ, ή 0,36 ευρώ ανά μετοχή, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό («payout ratio») ύψους 30% επί των καθαρών κερδών του 2023.

H επιστροφή στη διανομή μερισμάτων συνιστά εξέλιξη ορόσημο για την Εθνική Τράπεζα, ενώ αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του ισχυρού ισολογισμού, της διατήρησης της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, καθώς και της συνεχούς δημιουργίας κεφαλαίων της Τράπεζας.

Η διανομή μερίσματος υπόκειται στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2024 και τη λήψη της σχετικής έγκρισης.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις