Πέμπτη, 13 Ιουν.
38oC Αθήνα

Καρέλια: Διανομή καθαρού μερίσματος 11,78 ευρώ ανά μετοχή

Καρέλια: Διανομή καθαρού μερίσματος 11,78 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή καθαρού μερίσματος, στα 11,78 ευρώ ανά μετοχή για το 2023, ανακοίνωσε σήμερα (29.5.2024) η Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε.

Ειδικότερα, η Καπνοβιομηχανία Καρέλια ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Μαΐου 2024, αποφάσισε, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2023 ανερχόμενου στο ποσό των 12,40 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 5%, όπως ισχύει, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα 11,78 ευρώ ανά μετοχή.

Από την 3η Ιουνίου 2024, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 4η Ιουνίου 2024.

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 10η Ιουνίου 2024. Το μέρισμα θα καταβάλλεται από την πληρώτρια Τράπεζα Alpha Bank Α.Ε. ως εξής:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) κάθε δικαιούχου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις του.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK Α.Ε. θα είναι σε ισχύ για 1 έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 10η Ιουνίου 2025).

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις