Κυριακή, 19 Μαΐ
20oC Αθήνα

Όμιλος Σαράντη: Σε ανοδική τροχιά τα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης

Όμιλος Σαράντη: Σε ανοδική τροχιά τα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης

Με σημαντική ανάπτυξη πωλήσεων και αξιοσημείωτη άνοδο λειτουργικής κερδοφορίας ξεκίνησε το 2023 για τον όμιλο Σαράντη.

Όπως δηλώνουν από την εταιρεία: Αντιμετωπίσαμε το απαιτητικό περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, εξισορροπώντας στρατηγικά τις ανατιμήσεις προϊόντων μας, τον όγκο πωλήσεων και την ανταγωνιστικότητά μας. Επιπλέον, εφαρμόσαμε με επιτυχία την διαδικασία εξορθολογισμού χαρτοφυλακίου και επωφεληθήκαμε από την έμφαση που δώσαμε πίσω από το HERO προιοντικό χαρτοφυλάκιο. Αυτή η διαδικασία εξορθολογισμού του χαρτοφυλακίου διασφαλίζει ότι κατανέμουμε πόρους σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας οδηγώντας σε αυξημένη κερδοφορία και πωλήσεις. Εφαρμόσαμε επίσης προληπτικά μέτρα, όπως πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους και βελτιστοποιήσεις προκειμένου να μετριάσουμε τις επιπτώσεις του πληθωρισμού και των διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτές οι προσπάθειες μας επέτρεψαν να διατηρήσουμε την οικονομική μας σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητά μας μέσα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αύξηση πωλήσεων

Κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου 2023, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 18,65% και ανήλθαν σε € 109,19 εκ. από € 92,02 εκ. που είχαν διαμορφωθεί κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι πωλήσεις υποστηρίχθηκαν κυρίως από αύξηση στον όγκο πωλήσεων στις στρατηγικές προϊοντικές κατηγορίες του Ομίλου.

Η Ελλάδα σημείωσε σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 10,2% φτάνοντας τα €35,20 εκ. κατά το Α’ τρίμηνο του 2023 συγκριτικά με €31,94 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2022, που υποστηρίχθηκε από ανάπτυξη στην αγορά της ευρείας διανομής καθώς και στο κανάλι εξαγωγών.

Οι Θυγατρικές παρουσίασαν αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων κατά 23,14% και διαμορφώθηκαν σε €73,98 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2023 από €60,08 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2022.

Η κερδοφορία του Ομίλου επωφελήθηκε από τη σταθεροποίηση που παρατηρήθηκε στο κόστος των πωληθέντων καθώς και από τις πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί σε ολόκληρο τον Όμιλο για τον μετριασμό των πληθωριστικών πιέσεων.

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2023 τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** αυξήθηκαν κατά 52,70%, στα € 12,36 εκ. από € 8,10 εκ., και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 11,32% από 8,80% το Α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 80,35% το Α’ τρίμηνο του 2023 φθάνοντας τα €8,81 εκ. έναντι €4,88 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2022 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 8,07% το Α’ τρίμηνο του 2023 από 5,31% την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις