Πέμπτη, 25 Απρ.
19oC Αθήνα

Πλαφόν στις τράπεζες βάζει η ΤτΕ για τα στεγαστικά δάνεια

Πλαφόν στις τράπεζες βάζει η ΤτΕ για τα στεγαστικά δάνεια

Πλαφόν στο ύψος των δανειοδοτήσεων από τις τράπεζες για την αγορά ακινήτου, θα θεσμοθετήσει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) τον ερχόμενο μήνα.

Με Πράξη του Διοικητή της ΤτΕ το όριο χρηματοδότησης για αγορά ακινήτου θα οριστεί μέχρι το 80% ή 90% της αξίας του ακινήτου αν πρόκειται για νέο αγοραστή. Παράλληλα, η ΤτΕ θα βάλει πλαφόν και στο ύψος της μηνιαίας δόσης που θα αναλαμβάνει ο δανειολήπτης, στο 40% και 50% του μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματός του, για υφιστάμενο και νέο δανειολήπτη αντίστοιχα.

Σήμερα τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται από τις τράπεζες είναι με χαμηλότερη αναλογία δανεισμού – ιδίων κεφαλαίων από το όριο του 80% που θέτει η ΤτΕ (ή 90% για νέο αγοραστή, δηλαδή για κάποιον που παίρνει πρώτη φορά στεγαστικό δάνειο), καθώς το σύνηθες είναι ο δανειολήπτης να καταβάλει για την αγορά του ακινήτου ποσό 30% – 35% της αξίας του και το υπόλοιπο 65% – 70% καλύπτεται με δάνειο.

Θέτοντας ρητά τα όρια δανεισμού για αγορά στέγης, η ΤτΕ επιδιώκει αφενός να δώσει «αέρα» στις τράπεζες να χρηματοδοτούν σε υψηλότερα ποσοστά τους δανειολήπτες που κρίνεται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή υψηλότερου δανείου. Αφετέρου, η ΤτΕ υψώνει και «φράχτη» για τυχόν υψηλότερες δανειοδοτήσεις προκειμένου να προλάβει μελλοντικά φαινόμενα υπερχρέωσης.

Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν απίθανο, αφού τα επιτόκια θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται ενισχύοντας τις δυνατότητες και την όρεξη για δανεισμό, ενώ επιπλέον, η πίτα των στεγαστικών χορηγήσεων θα ανοίξει με την έλευση των εταιρειών παροχής πιστώσεων, οι οποίες πλέον μπορούν να δίνουν και στεγαστικά δάνεια.  

Η Πράξη του Διοικητή θα εξαιρεί από τα παραπάνω όρια δάνεια που είναι μη εξυπηρετούμενα ή βρίσκονται σε ρύθμιση, καθώς και δάνεια τα οποία εμπίπτουν σε προγράμματα στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης (π.χ. πρόγραμμα «Σπίτι μου»).

Επιπλέον, από τα όρια ύψους χορηγούμενου δανείου ή ύψους μηνιαίας δόσης σε σχέση με το εισόδημα θα μπορεί να εξαιρεθεί το 10% του αριθμού των στεγαστικών δανείων που θα χορηγούν οι τράπεζες ανά τρίμηνο.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις