Πέμπτη, 13 Ιουν.
35oC Αθήνα

Ποια είναι τα 10 νέα ακίνητα που θέλει να αξιοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ

Ποια είναι τα 10 νέα ακίνητα που θέλει να αξιοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ

Πρόσκληση υποβολής φακέλου τεχνικής-οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών συμμετοχής για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης μισθωτικής αξίας 10 ακινήτων ιδιοκτησίας του εξέδωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης των ακινήτων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, κατόπιν πρόσκλησης του e-ΕΦΚΑ προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Αναλυτικά, τα 10 ακίνητα που θέλει να αξιοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ είναι τα ακόλουθα:

  1. Ισόγειο κατάστημα επί των οδών Όθωνος 10 και Αμαλίας, Αθήνα
  2. Οριζόντιες ιδιοκτησίες σε κτήριο επί της οδού Πειραιώς 45, Αθήνα
  3. Οικόπεδο επί της οδού Καρόλου 25, Αθήνα
  4. Ισόγειο κατάστημα επί της οδού Πραξιτέλους 6, Αθήνα
  5. Υπ’ αριθ. 4-4Α iσόγειο κατάστημα επί της οδού Δραγατσανίου 8, Αθήνα
  6. Ισόγειο κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 1, Αθήνα
  7. Ισόγειος χώρος σε ακίνητο επί της οδού Αγ. Γεωργίου 4, Αγριά Βόλου
  8. Οικόπεδο επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 9 στην Κηφισιά
  9. Ακίνητο επί της οδού 2ας Μεραρχίας 18, Πειραιά
  10. Τρία γραφεία 8ου ορόφου, σε ακίνητο επί της οδού Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη

Δείτε αναλυτικά τα ακίνητα του e-ΕΦΚΑ προς αξιοποίηση. 

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις