Τετάρτη, 28 Φεβ.
17oC Αθήνα

Ifo – Έρευνα Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων: Αναμένεται μείωση του πληθωρισμού φέτος

Ifo – Έρευνα Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων: Αναμένεται μείωση του πληθωρισμού φέτος

Mείωση των προσδοκιών των Γερμανών οικονομολόγων σε σχέση με το διεθνή πληθωρισμό καταγράφει Έρευνα των Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (EES) του Ινστιτούτου ifo και του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής της Ελβετίας.

Αν και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παγκοσμίως παραμένουν αρκετά πάνω από τον στόχο των κεντρικών τραπεζών για τον πληθωρισμό, παρατηρούνται προσδοκίες σε κύκλους των Γερμανών οικονομολόγων προσδοκίες περαιτέρω μείωση του αναμενόμενου ρυθμού πληθωρισμού για το 2024, σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Πτώση των παγκόσμιων προσδοκιών για τον πληθωρισμό

Για το 2024, ο αναμενόμενος παγκόσμιος μέσος ρυθμός πληθωρισμού είναι 5,0%. Πρόκειται για τη διάμεσο των μέσων αναμενόμενων ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδο χώρας. Η διάμεσος χρησιμοποιείται επειδή τα αναμενόμενα ποσοστά πληθωρισμού διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή, με ορισμένα να είναι δραματικά υψηλότερα σε μεμονωμένες χώρες και περιοχές, όπως η Αφρική, από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο.

Το μέσο ποσοστό του 5% που αναμένεται το τρέχον τρίμηνο είναι σημαντικά χαμηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό του 6% το τρίτο τρίμηνο του 2023. Αυτό σημαίνει ότι οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό μειώνονται, αλλά παραμένουν σε υψηλό επίπεδο παγκοσμίως. Οι ειδικοί αναμένουν επίσης υψηλά ποσοστά πληθωρισμού παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια. Με μέσο αναμενόμενο ρυθμό πληθωρισμού 4,4% για το 2025, αναμένεται επίσης μείωση κατά μέσο όρο σε σύγκριση με το 2024.

Μακροπρόθεσμα, έως το 2027, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι υψηλές, στο 3,6%. Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του προηγούμενου τριμήνου (4,4%).

Μείωση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό μακροπρόθεσμα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αύξηση των βραχυπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των περιφερειών του κόσμου. Για το 2024, οι εμπειρογνώμονες αναμένουν τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στη Δυτική Ευρώπη (3,1%). Οι προσδοκίες στην Κεντρική και Βόρεια Αμερική και τη Βόρεια Ευρώπη είναι συγκρίσιμες (3,2 – 3,8%). Αντίθετα, οι εμπειρογνώμονες σε περιοχές όπως η Βόρεια Αφρική (45%) και η Νότια Αμερική (29%) αναμένουν ότι τα ποσοστά πληθωρισμού θα είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο βραχυπρόθεσμα.

Ενώ οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες παραμένουν σταθερές επί σειρά τριμήνων, τα αναμενόμενα ποσοστά πληθωρισμού για το τρέχον τρίμηνο αντιπροσωπεύουν μείωση των προσδοκιών για τις περισσότερες περιοχές σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Για το 2027, οι ειδικοί αναμένουν ότι οι ρυθμοί πληθωρισμού στη Δυτική Ευρώπη (2,1%), τη Βόρεια Αμερική (2,4%) και τη Βόρεια Ευρώπη (2,5%) θα επιστρέψουν σχεδόν στο ποσοστό πληθωρισμού 2% που στοχεύουν οι κεντρικές τράπεζες. Τα υψηλότερα μακροπρόθεσμα ποσοστά πληθωρισμού αναμένονται στην Ανατολική Αφρική (41%) και τη Βόρεια Αφρική (25%).

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις