Κυριακή, 25 Φεβ.
17oC Αθήνα

Αυτόματη θα είναι η έκπτωση 10% για τον νέο ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένα ακίνητα – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιους ιδιοκτήτες αφορά

Αυτόματη θα είναι η έκπτωση 10% για τον νέο ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένα ακίνητα – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιους ιδιοκτήτες αφορά

Αυτόματη θα είναι η έκπτωση έως 10% του φετινού ΕΝΦΙΑ, για την οποία δυνητικά δικαιούχοι μπορεί να είναι ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, υπό την βασική προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προθεσμία έως και τις 25 Ιανουαρίου του 2024, προκειμένου να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ τα σχετικά στοιχεία, των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας φυσικών προσώπων που ήταν σε ισχύ το 2023 και καλύπτουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, έτσι ώστε να γίνει αυτόματα ο υπολογισμός της έκπτωσης Με τα στοιχεία που θα στείλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις.

Τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που θα αφορούν περισσότερους από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων, θα αναρτηθούν και εφέτος στα τέλη Απριλίου και θα απαιτεί την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου έως το τέλος Μαΐου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που θα πρέπει να στείλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο του λήπτη της ασφάλισης,

β) αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

γ) ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης,

δ) ασφαλιστικοί κίνδυνοι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας που καλύπτει το συμβόλαιο,

ε) ασφαλισμένο κεφάλαιο που καλύπτει και τους τρεις ανωτέρω ασφαλιστικούς κινδύνους (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα),

στ) διεύθυνση, και περιγραφή της ασφαλισμένης κατοικίας. Ειδικότερα: Νομός, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Ονομασία οδού ακινήτου, Όροφος, Επιφάνεια κύριων και βοηθητικών χώρων και Έτος κατασκευής, εφόσον αναφέρονται στο συμβόλαιο.

ζ) μοναδικός αριθμός εγγραφής ασφαλιστηρίου.

  • Η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ παρέχεται εφόσον η αξία της ασφαλισμένης κατοικίας έναντι φυσικών καταστροφών δεν είναι χαμηλότερη από 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει ολόκληρη την αξία του ακινήτου και το ακίνητο είναι ασφαλισμένο τουλάχιστον για τρεις μήνες το προηγούμενο έτος (2023). Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά. Ειδικότερα:
  • Για την έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει η ασφάλιση να καλύπτει το 100% της αξίας της κατοικίας, πράγμα που σημαίνει ότι θα λαμβάνονται υπόψη οι φορολογήσιμες επιφάνειες της κατοικίας όπως προσδιορίζονται στο Περιουσιολόγιο και στο έντυπο Ε9.
  • Η έκπτωση υπολογίζεται στο συνολικό ποσό του κύριου και του «συμπληρωματικού» φόρου που επιβάλλεται στην περίπτωση που η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ και προσαυξάνεται με συγκεκριμένους συντελεστές.
  • Η μείωση 10% του ΕΝΦΙΑ αφορά μόνο το ασφαλισμένο κτίσμα και όχι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας. Ως αξία του ακινήτου, λαμβάνεται η αξία του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου.
  • Για να λάβει κάποιος τη μείωση 10% είναι να έχει ασφαλίσει τη κατοικία ή τις κατοικίες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρες για ολόκληρο το προηγούμενο έτος. Σε διαφορετική περίπτωση η έκπτωση είναι αναλογική με το χρόνο ασφάλισης αλλά με ελάχιστο χρονικό διάστημα τους 3 μήνες το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι για ασφάλιση για 12 μήνες ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται 10%, για 9 μήνες εφαρμόζεται έκπτωση 7,5%, για έξι μήνες η έκπτωση περιορίζεται στο 5% και για τρεις μήνες στο 2,5% ενώ δεν ισχύει καμία μείωση για κατοικίες που ασφαλίζονται για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών το χρόνο.

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις