Πέμπτη, 25 Ιουλ.
28oC Αθήνα

EE: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε 2 κράτη μέλη για πιθανό καρτέλ στον κλάδο των ελαστικών

EE: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε 2 κράτη μέλη για πιθανό καρτέλ στον κλάδο των ελαστικών

Μπαράζ αιφνιδιαστικών ελέγχων διενεργεί το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε δύο κράτη μέλη, διερευνώντας στοιχεία για δημιουργία καρτέλ στον κλάδο των ελαστικών.

Η Κομισιόν διεξάγει αυτούς τους ελέγχους διότι ανησυχεί πως εταιρεία συμβούλων ενδέχεται να έχει παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν τα καρτέλ και τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές.

Οι σημερινές επιθεωρήσεις διεξάγονται στο πλαίσιο έρευνας για την οποία η Κομισιόν πραγματοποίησε ελέγχους νωρίτερα το 2024. Η Κομισιόν ανησυχεί ότι η εταιρεία συμβούλων ενδέχεται να διευκόλυνε ή να υποκίνησε τον ύποπτο συντονισμό των τιμών μεταξύ των κατασκευαστών ελαστικών, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποίησαν επίσης δημόσια κανάλια επικοινωνίας για να συνεννοηθούν.

Οι υπάλληλοι της Κομισιόν συνοδεύονταν από τους ομολόγους τους από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών όπου διενεργήθηκαν οι επιθεωρήσεις. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις αποτελούν προκαταρκτικό βήμα έρευνας για ύποπτες πρακτικές κατά του ανταγωνισμού. Το γεγονός ότι η Κομισιόν διενεργεί τέτοιες επιθεωρήσεις δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες είναι ένοχες για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της ίδιας της έρευνας.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχει νομική προθεσμία για την ολοκλήρωση των ερευνών σχετικά με την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά. Η διάρκειά τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα κάθε υπόθεσης, ο βαθμός στον οποίο οι ενδιαφερόμενες εταιρείες συνεργάζονται με την Κομισιόν και η άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιείκειας της Κομισιόν, οι εταιρείες που έχουν εμπλακεί σε μυστική σύμπραξη μπορούν να τύχουν απαλλαγής από πρόστιμα ή σημαντικής μείωσης των προστίμων με αντάλλαγμα την αναφορά της συμπεριφοράς και τη συνεργασία με την Κομισιόν καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνάς της. Ιδιώτες και εταιρείες μπορούν να καταγγείλουν καρτέλ ή άλλη αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, επίσης σε ανώνυμη βάση, μέσω των διαύλων της Κομισιόν για καταγγελίες.

Διεθνή Τελευταίες ειδήσεις