Πέμπτη, 25 Απρ.
19oC Αθήνα

«Καμπανάκι» Bundesbank για επιπλέον μείωση των τιμών των ακινήτων στη Γερμανία

«Καμπανάκι» Bundesbank για επιπλέον μείωση των τιμών των ακινήτων στη Γερμανία

Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος παραπέρα μειώσεων στις τιμές ακινήτων στη Γερμανία, σύμφωνα με την έκθεση της γερμανικής κεντρικής τράπεζας (Bundesbank) για τον τρέχοντα μήνα.

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, οι υπερτιμήσεις στις πόλεις μειώθηκαν σημαντικά το 2023. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι τιμές των ακινήτων στις πόλεις ήταν μεταξύ 15% και 20 % πάνω από το επίπεδο που θα ήταν κατάλληλες με βάση τα κοινωνικο-δημογραφικά και οικονομικά θεμελιώδη στοιχεία.

Η πτώση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη στις επτά μεγάλες πόλεις της Γερμανίας. Ο λόγος τιμής αγοράς/ετήσιου ενοικίου για τα διαμερίσματα στις πόλεις ήταν τις πόλεις ήταν περίπου 20 % πάνω από το μακροχρόνιο μέσο όρο. Ο μακροοικονομικός λόγος τιμής αγοράς-εισοδήματος υπερέβη την τιμή αναφοράς κατά ένα 20 %.

Η μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ των τιμών των ακινήτων, των επιτοκίων και του εισοδήματος υποδεικνύει υπερτιμήσεις από 10 % έως 15 %, τονίζει η Bundesbank.

Συνολικά, οι υπερτιμήσεις δεν έχουν μάλλον εξαλειφθεί ακόμη πλήρως, παρά τη σημαντική μείωση. 

Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος διορθώσεων των τιμών, καταλήγει η ίδια έκθεση.

Διεθνή Τελευταίες ειδήσεις