Πέμπτη, 29 Φεβ.
16oC Αθήνα

Εισφορές: Όλες οι νέες κλίμακες κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ

Εισφορές: Όλες οι νέες κλίμακες κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ

Μέχρι σήμερα (31.01.24) μπορούν οι μη μισθωτοί (επαγγελματίες και αγρότες) της χώρας να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία στον ΕΦΚΑ. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπαχθούν αυτόματα στην 1η ασφαλιστική κατηγορία. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για τις εισφορές των μη μισθωτών αυξήθηκαν κατά 3,46% από την 1η Ιανουαρίου 2024. Έτσι οι ασφαλιστικές εισφορές, ανά κλάδο ασφαλισμένων και κατηγορία, διαμορφώνονται ως εξής:

Εισφορές κύριας ασφάλισης και υγείας ελευθέρων επαγγελματιών

Εισφορές κύριας ασφάλισης και υγείας για ελεύθερους επαγγελματίες με έως 5 έτη άσκησης επαγγέλματος

Εισφορές κύριας ασφάλισης και υγείας αγροτών

Εισφορές επικουρικής ασφάλισης επαγγελματιών

Εισφορές επαγγελματιών για το εφάπαξ

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις