Δευτέρα, 20 Μαΐ
22oC Αθήνα

Ελληνικό διαβατήριο για όσους επενδύουν σε ακίνητα πάνω από 2 εκατ. ευρώ!

Από τη «χρυσή» βίζα στο… «χρυσό» διαβατήριο! Η κυβέρνηση εξετάζει νέα κίνητρα για όσους σκοπεύουν να επενδύσουν σε ακίνητα στην Ελλάδα.

Πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ και γίνονται μόνιμοι κάτοικοι της χώρας, θα μπορούν να πάρουν και την ελληνική υπηκοότητα.

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να θεσπίζει νέα κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων στον κλάδο των ακινήτων, πέρα από το πρόγραμμα της «χρυσής βίζας», όπως αναφέρει η Καθημερινή.

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση θέλει να εκμεταλλευθεί την κατάσταση που θα διαμορφωθεί με το Brexit, καθώς πολλοί επενδυτές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν νέο προορισμό για την αγορά ακινήτων.

Η κυβέρνηση εξετάζει και τη χορήγηση κινήτρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα επιλέξουν την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία, ως τόπο όπου θα φορολογείται το παγκόσμιο εισόδημά τους

Σύμφωνα με το σχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, θα χορηγείται η ελληνική υπηκοότητα και ένας πολίτης τρίτης χώρας θα παίρνει το ελληνικό διαβατήριο στην περίπτωση που αποκτά ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, αξίας άνω των δυο εκατ. ευρώ.

Θα μπορεί να πάρει την υπηκοότητα και το ελληνικό διαβατήριο ακόμη κι αν η ακίνητη περιουσία αυτή αποκτηθεί μέσω νομικού προσώπου. Προϋπόθεση θα είναι οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια να ανήκουν εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο που θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο.

Επίσης, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να γίνει μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας, με κατοικία αγοραίας αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ και να πληρώνει κάθε χρόνο τουλάχιστον 50.000 ευρώ ως έξοδα συντήρησης της κατοικίας του.

Στο σχέδιο υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας για να αποφευχθούν απάτες. Για να δοθεί η ελληνική υπηκοότητα, θα πρέπει το τίμημα της ακίνητης περιουσίας να καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή των συμβολαίων αγοράς. Το τίμημα θα καταβάλλεται σε δίγραμμη επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Ο λογαριασμός πρέπει να τηρείται σε ελληνική τράπεζα ή σε πιστωτικό ίδρυμα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Επίσης, σχεδιάζεται να τεθεί όριο στον αριθμό των πολιτογραφήσεων που θα επιτρέπονται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό θα είναι οι 200 το χρόνο.

Αίτηση για να πάρουν την ελληνική υπηκοότητα θα μπορούν να υποβάλουν και οι άμεσοι συγγενείς του αρχικού αιτούντος. Για τους συζύγους θα προβλέπεται να υποβάλλεται ταυτόχρονα η αίτηση, ενώ για τα παιδιά και τους γονείς τους, η αίτηση θα επιτρέπεται να υποβάλλεται αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πολιτογράφησης εκείνου που θα κάνει την επένδυση.

Κύπρος, Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία και Ολλανδία είναι οι χώρες που εφαρμόζουν προγράμματα πολιτογράφησης σε επενδυτές ακινήτων από τρίτες χώρες. Το σχέδιο που εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση μοιάζει με εκείνο της Κύπρου.

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις